Nieuwsoverzicht

Preventieprogramma verkleint kans op longontsteking bij ouderen met een gebroken heup

Preventieprogramma verkleint kans op longontsteking bij ouderen met heupfractuur
Om de kans op een longontsteking te verkleinen, starten we deze maand met het Preventieprogramma Pneumonie.

Een longontsteking (pneumonie) is een van de meest voorkomende postoperatieve complicaties bij oudere patiënten met een gebroken heup. Om de kans op een longontsteking te verkleinen, starten we deze maand met het Preventieprogramma Pneumonie.

Patiënten met een heupfractuur zijn meestal kwetsbare ouderen. Een longontsteking kan voor hen ingrijpende gevolgen hebben. Deze aandoening vertraagt het herstel en leidt vaak tot functieverlies. Dit betekent dat de patiënt minder goed zelfstandig kan functioneren. Een longontsteking kan voor zeer kwetsbare ouderen zelfs fataal zijn. Om de kans op een longontsteking te verkleinen, starten we vanaf deze maand op de afdeling Traumageriatrie (de afdeling waar patiënten met een gebroken heup worden opgenomen) met het Preventieprogramma Pneumonie. Uit onderzoek blijkt namelijk dat een aantal eenvoudige maatregelen de kans op een longontsteking aanzienlijk kan verkleinen.

Tandenpoetsen en de longen ontplooien

Een longontsteking wordt vaak veroorzaakt door bacteriën die aanwezig zijn in tandplak. Een goede mondhygiëne kan bijdragen aan het verkleinen van de kans op een longontsteking. Daarnaast is het belangrijk de longen zo goed mogelijk te ontplooien. Daarom vragen we alle patiënten van 70 jaar en ouder met een gebroken heup mee te helpen aan het voorkomen van een longontsteking door onderstaande maatregelen op te volgen tijdens de opname. Eventueel met hulp van hun familie of mantelzorgers. Uiteraard krijgen patiënten tijdens hun opname uitleg en begeleiding van de verpleegkundige en de fysiotherapeut.

  • Twee keer per dag tandenpoetsen
  • Tien ademhalingsoefeningen per uur met de Voldyne (een ademhalingsapparaat voor de luchtwegen)
  • Elke twee uur diep ademhalen en hoesten
  • Zo vaak mogelijk uit bed komen
  • Zoveel mogelijk rechtop zitten

Retrospectief onderzoek

Om vast te stellen in hoeverre het aantal postoperatieve longontstekingen in ons ziekenhuis afneemt, voeren we een retrospectief onderzoek uit. Na een periode van een jaar vergelijken we de aantallen met die van het jaar ervoor.


Meer weten

Lees meer over de zorg voor kwetsbare ouderen met een gebroken heup op Centrum voor Traumageriatrie.

Terug naar boven