Nieuwsoverzicht

Prijs voor verbeterproject oudere oncologische patiënten

Foto: Prijswinnaar Peter Noordzij met onderzoekers Nynke Kampstra en Lisa Verwijmeren
Foto: Prijswinnaar Peter Noordzij met onderzoekers Nynke Kampstra en Lisa Verwijmeren

Anesthesioloog/intensivist Peter Noordzij nam op 20 juni de St. Antonius Uitkomstprijs 2017 in ontvangst. Hij kreeg voor een initiatief om de zorg voor kwetsbare oudere oncologische patiënten te verbeteren.

Het project waar het om gaat heet AGE-MDO. AGE staat voor ‘Antonius Geriatrische risico Evaluatie’. Belangrijk element is dat een team van medisch specialisten vanuit verschillende vakgebieden de gezondheidssituatie van de betreffende patiënten beoordeelt. Zo ontstaat een zorgvuldig opgebouwd totaalbeeld, op basis waarvan de patiënt en de zorgverleners samen keuzes maken.

Bij het project zijn naast Peter Noordzij ook oncoloog Maartje Los, anesthesioloog Eric van Dongen, internist Arend Jan Meinders, chirurg Anke Smits en arts-onderzoeker Lisa Verwijmeren nauw betrokken. Ze kregen tijdens de prijsuitreiking warm applaus van de circa 120 aanwezigen in het auditorium van het ziekenhuis. Bovendien overhandigde jury- en cliëntenraadvoorzitter Kerstin Hogenbirk een cheque ter waarde van 1.000 euro. Het geld is bedoeld om te investeren in nieuwe verbeterinitiatieven.  

Verbeterprijs

Net als vorig jaar werd ook een Verbeterprijs uitgereikt. Deze ging dit keer naar onderzoekster Nynke Kampstra en 'haar' onderzoeksgroep voor het internationaal vergelijkend onderzoek naar de zeldzame longziekte pulmonaire sarcoïdose. Onder anderen longartsen Frouke van Beek en Jan Grutters spelen een belangrijke rol binnen dit initiatief. De jury (naast Kerstin Hogenbirk zijn dat Piet Batenburg (bestuursvoorzitter Catharina Ziekenhuis) en Jean-Paul van Basten (uroloog Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis)) toonde zich onder de indruk van de manier waarop dit verbeterinitiatief is opgezet en tot resultaten komt.

Ommezwaai

Naast veel ziekenhuismedewerkers waren er dit jaar ook zo'n dertig genodigden van buiten het ziekenhuis te gast bij het St. Antonius Uitkomstensymposium, waar de prijsuitreikingen onderdeel van uitmaakten. Onder de bezoekers waren onder meer vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties, van een organisatie voor geboortezorg, sponsors van het St. Antonius Onderzoeksfonds en iemand vanuit de farmaceutische industrie. Ze luisterden naar een reeks presentaties die in de kern over hetzelfde gingen: hoe verbeteren we de uitkomsten van de zorg op zo’n manier dat de patiënt de beste resultaten ervaart. Ook het betaalbaar houden van de zorg blijft in dat geheel een thema. Steeds meer zorgorganisaties omarmen value-based healthcare (VBHC). Dit is een methode om de kwaliteit van de zorg te verbeteren en tegelijk de zorgkosten terug te dringen.

Resultaten St. Antonius

Bestuursvoorzitter Douwe Biesma van het St. Antonius, sinds dit jaar ook voorzitter van ziekenhuisgroep Santeon, was een van de sprekers. Hij schetste kort de voorgeschiedenis en de vooruitzichten van het VBHC-beleid. Tijdens zijn presentatie lanceerde hij het dashboard kwaliteitsbeleid en uitkomsten van zorg 2017. Het St. Antonius is hiermee waarschijnlijk het eerste ziekenhuis in Nederland waar alle maatschappen en vakgroepen uitkomsten rapporteren gericht op continu verbeteren.

Los Angeles

Een andere spreker gunde de aanwezigen een kijkje ver over de grens. Internist/gastro-enteroloog Daniel Hommes maakte ooit naam als arts en ‘zorgverbeteraar’ in het AMC, maar sinds 2011 woont en werkt hij in het naar Ronald Reagan vernoemde universiteitsziekenhuis UCLA in Los Angeles. Hommes heeft er een uitgebreid VHBC-programma voor onder andere maag- en darmziekten geïntroduceerd. Hij liet zien wat de gezondheidsvoordelen voor de patiënten waren (onder meer 80% minder ziekenhuisopnames en bijna 70% minder bezoeken aan de SEH) en welke effecten dit ook aan de kostenkant heeft. Voor de toekomst wil Hommes meer doen aan zorgpreventie: "Nu gaat 96% van het geld nog naar directe zorg en niet naar preventie. Dat moet echt anders kunnen. Zeker nu er heel veel digitale middelen beschikbaar zijn. Via de smartphone van de patiënt kun je bijvoorbeeld talloze apps inzetten die de patiënt kan gebruiken om zo lang mogelijk gezond te blijven."

Terug naar boven