Nieuwsoverzicht

Samenwerking IC-afdelingen van zeven ziekenhuizen

Netwerk Intensive Care Midden Nederland is een feit

De Intensive Care (IC) afdelingen in de Regio Midden Nederland gaan intensiever samenwerken. Ze werkten al samen maar vormen nu organisatorisch een netwerk: het St. Antonius Ziekenhuis Utrecht/Nieuwegein, Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU), St. Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk, Meander Medisch Centrum in Amersfoort, Diakonessenhuis in Utrecht, Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede en Ziekenhuis Rivierenland in Tiel. Door deze samenwerking worden kennis en expertise gebundeld en uitgewisseld. Bij plaatsgebrek of wanneer specifieke expertise nodig is wordt onderling afgestemd en de patiënt eventueel overgeplaatst. Het resultaat is: betere IC-zorg in Midden Nederland.

Op dinsdag 25 april ondertekenden de medisch hoofden van de zeven IC-afdelingen een samenwerkingsovereenkomst in aanwezigheid van enkele ziekenhuisbestuurders in Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede. De medisch hoofden zijn trots op deze samenwerking als een van de eerste IC-netwerken in Nederland. Leren van elkaar en samen verder verbeteren, is het belangrijke doel.

Overeenkomst

Sander Rigter, intensivist zegt: "Deze samenwerkingsovereenkomst is goed tot stand gekomen nadat de landelijke richtlijnen van het Zorginstituut, de zogeheten Kwaliteitsstandaard Organisatie van Intensive Care, waren gepubliceerd. We werkten immers al goed samen!" De nieuwe overeenkomst gaat een stap verder. Zo spraken de aangesloten IC’s af dat zij gezamenlijk opleidingsbijeenkomsten en regionale refereeravonden gaan organiseren. Op termijn zullen zij ook protocollen en richtlijnen voor  de zorg van patiënten met elkaar afstemmen. Om nader kennis te maken en samen de regionale zorg op hoog niveau te kunnen bieden gaan intensivisten en IC-verpleegkundigen regelmatig een dag meekijken in een ander ziekenhuis uit het netwerk.

Overplaatsing

In de praktijk zal de samenwerking goed zichtbaar worden. Alle IC’s leveren bovenal goede patiëntenzorg. In het netwerk hebben IC’s speciale expertisegebieden of verwijsfuncties voor de regio. Zo worden bijvoorbeeld trauma- en hart- of longtransplantatiepatiënten voor intensieve zorg behandeld in het UMCU, in St. Antonius en UMCU cardiochirurgie. Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft grote expertise in voeding en beweging en IC-nazorg en revalidatie. Bij plaatsgebrek of wanneer specifieke expertise nodig is vindt onderlinge consultatie plaats. Als een patiënt beter af is in een ander centrum wordt deze overgeplaatst. Het vervoer van de IC-patiënt wordt geregeld door speciale mobiele IC-ambulance (MICU), waarin continue intensieve zorg gewaarborgd is.

Terug naar boven