Nieuwsoverzicht

Samenwerking met Andros Clinics voor prostaatkankerzorg

Urologen
De urologen Aswin Meijer, Matthijs Scheltema en Harm van Melick met de Da Vinci-robot op de achtergrond.

Het St. Antonius Ziekenhuis en Andros Clinics gaan samenwerken op het gebied van prostaatkankerzorg. Deze samenwerking is belangrijk om de komende jaren, mede gelet de huidige vergrijzing, aan de stijgende zorgvraag te kunnen voldoen.

Andros Clinics is een keten van gespecialiseerde urologische klinieken onder meer gericht op prostaatklachten. Inmiddels is Andros landelijk het grootste diagnostische centrum voor het opsporen van prostaatkanker en gespecialiseerd in precisiediagnostiek om agressieve prostaatkanker nauwkeurig en vroeg te ontdekken.

Gespecialiseerde ziekenhuizen

Voor de behandeling van patiënten met prostaatkanker verwijst Andros patiënten door naar hierin gespecialiseerde ziekenhuizen. Het St. Antonius Ziekenhuis is vanaf zomer 2024 de aangewezen partner in Midden Nederland (Oncologie netwerk Oncomid). Het St. Antonius Ziekenhuis wordt daarmee het vierde preferente centrum, naast het AVL (Prostaatkankernetwerk Nederland), CWZ Nijmegen (Prosper) en Maasstad Ziekenhuis Rotterdam (Anser). De patiënten van Andros Clinics kunnen hiermee terecht in de vier netwerken met de meest uitgebreide ervaring voor de behandeling van prostaatkanker.

Da Vinci-robots

Het St. Antonius Ziekenhuis beschikt met onder meer twee Da Vinci-robots over geavanceerde technologie om precisie-ingrepen uit te voeren in een gespecialiseerd focusteam. De intentie van zowel Andros als het St. Antonius Ziekenhuis is om ook op wetenschappelijk gebied samen te werken.

De urologen van het St. Antonius Ziekenhuis zijn verenigd in de maatschap Urologen voor U, welke bestaat uit 17 urologen werkzaam in het St. Antonius Ziekenhuis, Diakonessenhuis en Ziekenhuis Rivierenland. In de regio wordt ook samengewerkt met het Beatrixziekenhuis in Gorinchem. De complexe oncologische chirurgie voor prostaatkanker, maar ook nierkanker en blaaskanker,  is binnen het samenwerkingsverband geconcentreerd in het St. Antonius Ziekenhuis.

Terug naar boven