Nieuwsoverzicht

Santeon publiceert derde calamiteitenrapportage

Santeon

Het samenwerkingsverband Santeon waar ook het St. Antonius Ziekenhuis deel van uitmaakt, heeft haar derde calamiteitenrapportage gepubliceerd. Het document laat zien hoe de ziekenhuizen gezamenlijk proberen te leren van incidenten in de zorg. Het aantal bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gemelde incidenten daalde vorig jaar licht.

Het cijfer wordt niet alleen beïnvloed door het aantal incidenten, maar ook door de bereidheid deze altijd te melden. De zeven Santeon Ziekenhuizen werken actief aan de bewustwording van medewerkers om incidenten te signaleren en altijd te melden. Waar het accent in de vorige edities van het calamiteitenonderzoek lag op registreren, lag dat dit keer op het effect van deze registratie. Het afgelopen jaar zijn in het St. Antonius onder meer de zogeheten ‘Leren van…’- bijeenkomsten gehouden om het bewustzijn van medewerkers verder te vergroten.

Ernstige gevolgen

De ziekenhuizen en Inspectie spreken van een calamiteit wanneer iets in de zorg is misgegaan met ernstige gevolgen voor de patiënt. Het herkennen van calamiteiten is niet altijd eenvoudig. Binnen de Santeon Ziekenhuizen is de afspraak dat medewerkers alle voorvallen melden die mogelijk een calamiteit zijn. Bij ongeveer een derde van de gemelde incidenten blijkt sprake van een mogelijke calamiteit. Die worden gemeld bij de inspectie waarna nader onderzoek volgt. Vrijwel altijd zijn patiënt en eventuele nabestaanden betrokken bij de procedure.

Overlijden

Jaarlijks worden in de zeven Santeon ziekenhuizen samen circa 400.000 patiënten opgenomen of behandeld. Er werken ongeveer 35.000 medewerkers. Hoewel onze zorgprofessionals hun uiterste best doen om goede zorg te bieden, kan er soms iets mis gaan. Dit kan leiden tot een langere ziekenhuisopname, tijdelijke beperkingen en soms tot blijvende schade voor de patiënt of zelfs overlijden. Als dit gebeurt, dan heeft dat een grote impact op zowel patiënt en naasten als op de betrokken zorgprofessionals.

Herhaling

We willen hier graag van leren om herhaling te voorkomen. Daarom onderzoeken we als er iets mis gaat altijd wat er precies is gebeurd, hoe het heeft kunnen gebeuren en het belangrijkste: hoe we kunnen verbeteren. In 2021 publiceerde Santeon voor het eerst een gezamenlijk jaarverslag over calamiteitenonderzoek in de zeven ziekenhuizen.Transparantie over behaalde resultaten is essentieel voor deze aanpak, evenals openheid hierover naar de patiënt. Santeon vindt het belangrijk om te laten zien hoe de ziekenhuizen samenwerken, leren en verbeteren. Lees hier de jaarpublicatie calamiteitenonderzoek 2022.

Samenwerking

Het St. Antonius Ziekenhuis is onderdeel van Santeon, een samenwerking van zeven topklinische ziekenhuizen. Deze organisatie geeft de mogelijkheden om te vernieuwen en te verbeteren. Dit kan bijvoorbeeld door mooie innovaties van elkaar over te nemen. Maar ook als de zorg soms niet verloopt zoals bedoeld, is dit juist een kans om van elkaar te leren. Dat is precies wat we doen binnen het Santeon netwerk. Door open naar elkaar te zijn over wat er mis is gegaan in één ziekenhuis, is het een kans voor de andere ziekenhuizen om in de eigen organisatie na te gaan of er risico’s zijn. Zo kan mogelijk worden voorkomen dat er bij hen iets soortgelijks gebeurt. 

Terug naar boven