Nieuwsoverzicht

Santeon Ziekenhuizen willen leren van elkaars fouten

Samenwerkingsverband publiceert tweede calamiteitenrapportage

Santeon

Leren van wat mis gaat en zo de zorg verbeteren. Dat is het doel van de gezamenlijke calamiteitenanalyse van het St. Antonius Ziekenhuis samen met de andere zes ziekenhuizen waarmee het samenwerkt in Santeon-verband. Vandaag verscheen de calamiteitenrapportage 2021.

Santeon is de ziekenhuisgroep waarbinnen zeven topklinische ziekenhuizen met elkaar samenwerken aan betere zorg in Nederland. Dat doen we door van elkaar te leren, continu te vernieuwen en te verbeteren. Wat onze samenwerking uniek maakt, is dat onze professionals bij elkaar in de keuken kijken. Met onze aanpak kunnen we beter en sneller verbeteren, iets wat de patiënt en de zorg regionaal en landelijk ten goede komt.

Jaarlijks worden in de zeven Santeon ziekenhuizen samen ruim 400.000 patiënten opgenomen. Er werken ongeveer 35.000 medewerkers. Hoewel onze zorgprofessionals hun uiterste best doen om goede zorg te bieden, kan er soms iets mis gaan. Dit kan leiden tot een langere ziekenhuisopname, tijdelijke beperkingen en soms tot blijvende schade voor de patiënt of zelfs overlijden. Als dit gebeurt, dan heeft dat een grote impact op zowel patiënt en naasten als op de betrokken zorgprofessionals. 

We willen hier graag van leren om herhaling te voorkomen. Daarom onderzoeken we als er iets mis gaat altijd wat er precies is gebeurd, hoe het heeft kunnen gebeuren en het belangrijkste: hoe we kunnen verbeteren. Dat doen we zorgvuldig. 

In 2021 heeft Santeon voor het eerst een gezamenlijk jaarverslag over calamiteitenonderzoek in de zeven ziekenhuizen gepubliceerd. Dit jaar geven we voor de tweede keer openheid over hoe we samenwerken op dit onderwerp binnen het Santeon calamiteiten netwerk. Transparantie over behaalde resultaten is essentieel voor onze aanpak, evenals openheid hierover naar de patiënt. We geven we niet alleen in woord maar ook in getal inzicht in calamiteiten en de onderzoeken daarnaar. Er worden vier voorbeelden van calamiteiten uitgelicht. Zo ontstaat een beter beeld van wat er in het jaar 2021, waarin corona wederom centraal stond, is onderzocht. 

Santeon vindt het belangrijk om te laten zien hoe de ziekenhuizen samenwerken en hoe we leren en verbeteren, dus wat er met de resultaten van het calamiteitenonderzoek gebeurt. Daarin proberen we u zo veel mogelijk mee te nemen. Lees hier de jaarpublicatie calamiteitenonderzoek 2021.

Terug naar boven