Nieuwsoverzicht

Spoedeisende Hulp werkt mee aan terugdringen verkeersslachtoffers door delen van data

Bart Overbeek op de SEH
Teamhoofd Bart Overbeek op de Spoedeisende Hulp

Meer inzicht krijgen in verkeersongevallen en zo het aantal verkeersslachtoffers in de provincie Utrecht terugdringen. Dat is het doel van de Monitor Verkeersslachtoffers van VeiligheidNL, waar ook het St. Antonius aan meewerkt. Onze Spoedeisende Hulp levert hiervoor data aan over hoe het ongeluk gebeurd is en wat voor letsel is ontstaan. Vandaag tekenden we samen met andere ziekenhuizen in de regio en de ambulancevoorziening hierover een overeenkomst. 

“Dankzij de Monitor Verkeersslachtoffers krijgen we in de regio meer inzicht in gevaarlijke verkeerssituaties en wat voor ongelukken daar precies gebeuren”, legt Bart Overbeek, teamhoofd van de Spoedeisende Hulp van het St. Antonius Ziekenhuis uit. “Kruisingen waar relatief veel ongelukken gebeuren worden zo in kaart gebracht en kunnen aangepakt worden. Zo kunnen we onveilige situaties voorkomen. Mooi dat we daar als St. Antonius aan mee kunnen werken.”

Dashboard

De Monitor Verkeersslachtoffers (MOVE) laat met een interactief dashboard de risicogroepen en risicolocaties van verkeersongevallen zien.  Drie ziekenhuizen in de regio, behalve het St. Antonius Ziekenhuis ook het UMC Utrecht en het Diakonessenhuis, en ook de regionale ambulancevoorzieningen Utrecht (RAVU) leveren hier data voor aan. Het gaat om gegevens van de plek van het ongeval, maar ook welke soort voertuigen betrokken waren en de manier waarop het ongeval is ontstaan, en welk letsel de verkeersslachtoffers hadden. Deze inzichten kunnen wegbeheerders en beleidsmakers van de Provincie Utrecht vervolgens gebruiken om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Deelnemers MOVE
De ondertekenaars van de overeenkomst met in het midden bestuursvoorzitter Luc Demoulin van ons ziekenhuis. Rechts naast hem gedeputeerde André van Schie.

Privacy

Er wordt alleen gepseudonimiseerde data, waarbij gegevens zijn versleuteld en niet meer herleidbaar zijn, aangeleverd die relevant zijn voor de verkeersveiligheid. VeiligheidNL werkt daarnaast met AI-technologieën die de privacy van patiënten waarborgen en alleen strikt noodzakelijke gegevens selecteren die de aard, oorzaken en gevolgen van verkeersongevallen laten zien.  
Voorheen werd alleen gebruik gemaakt van politiedata om inzicht te krijgen in verkeersongevallen. Dat gaf echter een onvolledig beeld, omdat de politie lang niet altijd bij alle ongelukken aanwezig is. 
Nu ook de ziekenhuizen en de ambulance data aanleveren worden zes keer meer verkeersslachtoffers in beeld gebracht. “Een zes keer hogere slachtofferregistratie betekent veel meer inzicht in risicolocaties en risicogroepen. De data van ziekenhuizen en ambulancevoorzieningen zijn hiervoor van onschatbare waarde”, aldus Martijntje Bakker, directeur van VeiligheidNL. 

Terug naar boven