Nieuwsoverzicht

St. Antonius bij gemeenteraad Woerden

gemeente_woerden-2

Op donderdagavond 18 april hebben Luc Demoulin, lid Raad van Bestuur en Wouter van Maarseveen, zorgmanager van het St. Antonius, in het gemeentehuis in Woerden uitleg gegeven over de komende veranderingen van de zorg op onze locatie Woerden. Aanleiding hiervoor was het feit dat de OK-dagbehandeling in Woerden vanaf medio 2020 verplaatst wordt naar Utrecht en Nieuwegein vanwege o.a. de personeelskrapte. Aangezien de zorg continu in beweging is, dwingt ons dit soms tot lastige keuzes. Wij geloven dat we de juiste zorg in Woerden kunnen blijven bieden als we samen met huisartsen, inwoners en andere zorginstellingen de handen ineenslaan.

Tijdens de bijeenkomst uitten sommige raadsleden hun frustratie en onbegrip over de (eerder) gemaakte keuzes van het ziekenhuis. Zij willen het liefst het voormalige Zuwe Hofpoort met de Spoedeisende Hulp terug. Wij begrijpen de behoefte, maar gezien het veranderde zorglandschap is dit helaas niet haalbaar. In de raadszaal heeft Luc Demoulin deze veranderingen in de zorg nader toegelicht. Terwijl landelijk in het hoofdlijnenakkoord is afgesproken de zorgkosten te verlagen, groeit de vraag naar zorg. Daarnaast is er sprake van een grote arbeidsmarktkrapte. Binnen dit veranderende zorglandschap houdt het St. Antonius zoveel mogelijk vast aan de strategie ’zorg dichtbij als het kan, verder weg als het moet’. 

De veranderende zorgmarkt heeft invloed op welke zorg we in de regio Woerden kunnen bieden. St. Antonius heeft daarom voorgesteld om met alle belanghebbenden in Woerden, zoals huisartsen, GGZ, verpleeghuizen en inwoners na te denken over hoe we zorg toekomstbestendig kunnen maken voor de regio. Een gemeenschappelijk plan is daarvoor nodig. Voor de zomer vinden de eerste gesprekken hierover plaats. Wilt u meedenken over de zorg in Woerden? Mail dan naar communicatie@antoniusziekenhuis.nl

Lees meer over huidige zorgaanbod van St. Antonius Woerden

Terug naar boven