Nieuwsoverzicht

St. Antonius blikt in jaaroverzicht terug op 2021

Jaardocument

Het Jaaroverzicht 2021 van het St. Antonius Ziekenhuis is gepubliceerd op de website.

In het Jaaroverzicht blikken we terug op 2021, een jaar dat – net als 2020 – ook grotendeels in het teken van corona stond. Twee grote golven aan coronapatiënten zorgden ervoor dat de druk op ons ziekenhuis opnieuw groot was. We zijn trots op onze medewerkers die soms thuis, vaak op nieuwe afdelingen, of in wisselende teams telkens weer voor nieuwe uitdagingen stonden. 

2021 stond ook in het teken van thuismonitoring. Het aantal coronapatiënten dat dankzij thuismonitoring het ziekenhuis vervroegd kon verlaten verdubbelde. Thuismonitoring past helemaal in de langetermijnstrategie van het St. Antonius om patiënten alleen naar het ziekenhuis te laten komen als dat echt nodig is. En dat is niet alleen een uitkomst voor coronapatiënten, maar ook voor hart-, long- en diabetespatiënten, waarbij we inmiddels ook gestart zijn met thuismonitoring.

En er gebeurde nog meer. Zo repareerden we als eerste ziekenhuis in Nederland een lekkende hartklep op een kloppend hart en startten we met een training, waarbij nierpatiënten leren om hun eigen nierdialyse te doen.  Ook verbeterden artsen en medewerkers de zorg van kwaliteit van leven door diverse innovatieve behandelmethoden te ontwikkelen en wetenschappelijk onderzoek te doen. 

Je leest er meer over in ons Jaaroverzicht 2021.

Kerncijfers

In 2021 bezochten 393.853 patiënten onze polikliniek en vonden er 251.735 telefonische- en videoconsulten plaats. Bekijk meer van onze kerncijfers

Financieel resultaat

Tegelijk met ons Jaaroverzicht publiceren we ook ons financieel resultaat. We sluiten het jaar 2021 af met een positief netto resultaat van 12,3 miljoen en dat is boven het begroot resultaat.

Santeon

Als St. Antonius Ziekenhuis zijn we onderdeel van Santeon. Alle zeven Santeon-ziekenhuizen hebben het afgelopen jaar mooie resultaten geboekt. De hoogtepunten en cijfers van alle Santeon-ziekenhuizen zijn in één jaaroverzicht gezet. Door samen te werken en onze krachten te bundelen werken we iedere dag aan het verbeteren van de zorg. 

Terug naar boven