Nieuwsoverzicht

St. Antonius en Amsterdam UMC werken samen aan herstelprogramma voor na ziekenhuisopname

bijeenkomst fit met darmkanker

De conditie van patiënten die geopereerd zijn aan de long of het maag-darmkanaal, wordt vaak slechter door de operatie en de ziekenhuisopname. Daarom hebben het St. Antonius Ziekenhuis en het Amsterdam UMC een nieuw programma ontwikkeld: het OPRAH-herstelprogramma. Dit programma helpt patiënten na hun ziekenhuisopname bij hun herstel. Zo krijgen ze advies over en coaching bij het maken van de juiste keuzes in voeding en beweging.

Veel long- of darmkankerpatiënten die een operatie hebben gehad, zijn na 6 maanden vaak nog niet helemaal hersteld in hun fysiek functioneren. Met fysiek functioneren worden activiteiten in het dagelijks leven bedoeld, zoals lopen, eten, aan- en uitkleden en boodschappen doen.

Het OPRAH-herstelprogramma

De combinatie genoeg bewegen (fysieke activiteit) en genoeg eiwitinname kan zorgen voor een beter herstel na de operatie. Vanuit eerdere onderzoeken is bekend dat het verbeteren van dit herstel zorgt voor minder heropnames en een betere kwaliteit van leven. Toch is het voor patiënten vaak lastig om na ontslag uit het ziekenhuis elke dag genoeg te eten en de dagelijkse activiteiten weer op te pakken. Daarom is het OPRAH-herstelprogramma bedacht.

Het OPRAH-programma is speciaal ontwikkeld voor patiënten met kanker in het maag-darmkanaal die geopereerd zijn. Tijdens dit programma adviseert een diëtist de patiënt over de juiste voeding om genoeg eiwitten binnen te krijgen. Daarnaast helpt de fysiotherapeut bij het opbouwen van het bewegen.

Om de patiënt te ondersteunen bij het herstelproces, zijn een activiteitenmonitor en een app ontwikkeld. Deze registreren de activiteiten die de patiënt doet en de voeding die hij of zij binnenkrijgt. Op deze manier krijgen de patiënt en de behandelaar een inzicht in de voeding en beweging van de patiënt. “Door de activiteitenmonitor, app en coaching van een fysiotherapeut en diëtist kunnen wij patiënten verder ondersteunen na ontslag uit het ziekenhuis”, vertelt Jasmijn Blokhuis-van Dijk. Jasmijn is fysiotherapeut van het St. Antonius Ziekenhuis en begeleidt patiënten die meedoen aan het programma.

App OPRAH-herstelprogramma

Deelnemers gezocht

Om meer inzicht te krijgen in de resultaten van het OPRAH-herstelprogramma zijn 154 deelnemers nodig, verspreid over beide ziekenhuizen. Inmiddels doen 53 patiënten mee vanuit het Amsterdam UMC en 11 vanuit het St. Antonius Ziekenhuis. “We hopen eind dit jaar genoeg patiënten te hebben die aan dit programma mee willen doen”, vertelt Jasmijn. "Bij goede resultaten gaan we kijken hoe we de nazorg verder kunnen verbeteren."

Meer informatie

Wilt u meer informatie over wie er mee kan doen? Of kent u een patiënt bij wie dit programma mogelijk past?

Terug naar boven