Nieuwsoverzicht

St. Antonius en Hofpoort één organisatie

Ziekenhuizen juridisch gefuseerd

Het St. Antonius Ziekenhuis Utrecht/Nieuwegein en het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis Woerden zijn per 1 januari 2016 juridisch gefuseerd. De bestuurlijke fusie vond plaats op 12 oktober 2015. Nu de huizen ook juridisch gefuseerd zijn betekent dit dat we officieel één ziekenhuisorganisatie zijn. Door de fusie ontstaan nieuwe mogelijkheden voor verdere kwaliteitsverbetering van de patiëntenzorg in de regio. Uitgangspunt is dat de zorg voor patiënten zoveel als mogelijk dichtbij is, maar geconcentreerd wordt als het nodig is.

Douwe Biesma, voorzitter Raad van Bestuur van het St. Antonius Ziekenhuis en het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis: “Door de fusie kunnen we patiënten een zo compleet mogelijk zorgaanbod dicht bij huis blijven bieden. Daarnaast kunnen we nu onze complexe zorg - met name hart-, vaat-, kanker- en longzorg - nog beter afstemmen op de zorgvraag van onze patiënten. Doordat wij als fusieziekenhuis gezamenlijk meer patiënten behandelen dan ieder afzonderlijk kunnen we als organisatie onze patiëntenzorg blijven ontwikkelen en verbeteren. Dat maakt bijvoorbeeld verdere specialisatie en innovatie op het gebied van kankerzorg mogelijk.”

Het uitgangspunt voor de inrichting van de nieuwe ziekenhuisorganisatie is de beste zorg voor de patiënt op de juiste plek. Zorg dichtbij als het kan en verder weg als het moet. Biesma: “Door de fusie kunnen we chronische zorg – waar patiënten vaak voor naar het ziekenhuis moeten - dichtbij blijven aanbieden. Het gaat hierbij vaak om poliklinische zorg, diagnostiek of dagbehandeling. Zo’n 80% van de patiënten maakt gebruik van deze zorg. Voor eenmalige zorg – vaak een ziekenhuisopname of ingreep – zullen patiënten straks naar Utrecht of Nieuwegein moeten gaan. Van dit type zorg maakt slechts zo’n 20% van de patiënten gebruik.”

Zorgvuldige uitwerking

Tot 2018 verandert er niets in het zorgaanbod in Woerden. Na 1 januari 2018 zal de locatie Woerden als een belangrijke locatie van het fusieziekenhuis blijven bestaan, als brede polikliniek met brede diagnostiek zoals MRI, CT, functieonderzoek en bepaalde vormen van dagbehandeling. Behandelingen waarbij patiënten in het ziekenhuis moeten overnachten, zullen vanaf 2018 plaatsvinden in Utrecht en/of Nieuwegein.

Komende tijd volgt de verdere uitwerking van de plannen voor de inrichting van de nieuwe ziekenhuisorganisatie. Biesma: “Daarbij zullen we veel aandacht besteden aan het geven van uitleg over de veranderingen die in de komende jaren zullen plaatsvinden. We zullen hierover ook in gesprek gaan met patiënten, inwoners, huisartsen, verloskundigen en vertegenwoordigers vanuit de gemeenten.”

De merknamen van beide ziekenhuizen blijven in gebruik tot de zorg verder is geïntegreerd. De verwachting is dat de ziekenhuizen in de loop van 2017 verder gaan onder een naam.

Terug naar boven