Nieuwsoverzicht

St. Antonius en UMC Utrecht versterken kennis voor patiënten met pulmonale vaatziekten

Cardioloog Marco Post benoemd tot hoogleraar Pulmonary Vascular Disease

marco-post

Beste zorg op de juiste plek

Voor patiënten met pulmonale vaatziekten (hoge bloeddruk in de longvaten) werkt het St. Antonius Ziekenhuis nauw samen met het UMC Utrecht. “Afhankelijk van het onderliggend ziektebeeld en de specifieke expertise die daarvoor nodig is, wordt een patiënt óf in het UMC Utrecht óf in het St. Antonius Ziekenhuis geholpen”, legt de kersverse hoogleraar Marco Post uit. “Op deze manier is de patiënt er zeker van dat hij of zij de beste zorg krijgt op de juiste plek.”

Expertise samenbrengen

Marco Post is als cardioloog bij beide hartcentra aangesloten. Hij is werkzaam bij zowel de Divisie Hart & Longen van het UMC Utrecht als in het Hartcentrum van het St. Antonius. Per 1 juni is hij benoemd tot hoogleraar Pulmonary Vascular Disease bij de Faculteit Geneeskunde van de Universiteit Utrecht. Zijn leerstoel is erop gericht om pulmonale vaatziekten eerder op te sporen. Marco richt zich daarbij op verschillende ziektebeelden, zoals pulmonale hypertensie (PH), een hoge bloeddruk in de longvaten, bijvoorbeeld in relatie tot auto-immuunziekten en aangeboren – of verworven hartziekten. "Om de zorg voor deze specifieke patiëntgroepen met deze zeldzame ziekten verder te optimaliseren, is samenwerking tussen de verschillende expertisecentra essentieel. Een belangrijk onderdeel van deze nieuwe leerstoel is dan ook om die samenwerking verder vorm te geven”, licht Marco toe.

Onderzoekslijn pulmonale vaatziekten

Sinds 2010 werkt Marco als cardioloog in het St. Antonius Ziekenhuis en is hij verantwoordelijk voor zorg, onderwijs en onderzoek van en naar pulmonale vaatziekten. Vier jaar later start hij ook als cardioloog in het UMC Utrecht. In die jaren heeft hij binnen beide expertisecentra, onderzoekslijnen opgezet op het gebied van vroege diagnostiek en behandeling van pulmonale vaatziekten bij diverse onderliggende ziektebeelden. “De ontwikkeling van pulmonale vaatziekten gaat vaak samen met een verhoogde sterftekans en verslechterde kwaliteit van leven. Als we de aandoening vroegtijdig kunnen opsporen, kunnen we ook vroegtijdig starten met de beste behandeling voor die specifieke patiënt. Daarmee kunnen we deze patiënten veel kwaliteit van leven teruggeven.”  

Onderwijs

Naast de zorg voor patiënten en onderzoek naar de zeldzame pulmonale vaatziekten, zet Marco zich de komende jaren ook extra in voor onderwijs. Dat richt zich in eerste instantie vooral op het meer bekend maken van pulmonale vaatziekten bij bij artsen en studenten en het belang hiervan op de prognose en kwaliteit van leven bij de uiteenlopende ziektebeelden. Hierbij werkt hij ook samen met verschillende patiëntenverenigingen, waaronder de Harteraad(externe link).

Multidisciplinair onderzoek

Onderzoek naar de aanwezigheid en behandeling van pulmonale vaatziekten kenmerkt zich door het multidisciplinaire karakter. Er zijn verschillende specialismen bij betrokken uit diverse centra, zowel klinisch als basaal wetenschappelijk. “Het uiteindelijke doel is de uitkomsten van deze onderzoeken te implementeren in de klinische zorg voor patiënten met pulmonale vaatziekten waardoor de zorg in zijn geheel verder wordt verbeterd.”

Terug naar boven