Nieuwsoverzicht

St. Antonius intensiveert samenwerking met AxionContinu, Careyn en Zorgspectrum

Sneller de juiste zorg op de juiste plek voor oudere revaliderende patiënt

verpleegkundige-met-oudere-patient-in-rolstoel-2

Het St. Antonius Ziekenhuis gaat nog intensiever samenwerken met woonzorgcentra AxionContinu, Careyn en Zorgspectrum om de zorg voor oudere patiënten na een ziekenhuisopname beter te regelen. Deze week bezegelden het St. Antonius en zijn samenwerkingspartners hun nieuwe afspraken hierover met de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst.

Oudere patiënten die na een medische ingreep in het ziekenhuis geen specialistische medische  zorg meer nodig hebben, hebben vaak nog wel andere zorg nodig die niet in het ziekenhuis gegeven kan worden. Soms komt iemand in aanmerking voor thuiszorg en soms is een opname in een verpleeg- of verzorgingshuis gewenst. Door de bestaande samenwerking met woonzorgcentra AxionContinu, Careyn en Zorgspectrum verder te intensiveren, hopen de partijen dit traject van zorgbemiddeling voor deze groep patiënten verder te verbeteren.

Juiste zorg op de juiste plaats

Met de landelijke toename van het aantal (kwetsbare) ouderen, komen ook meer oudere patiënten in het ziekenhuis. Zij verblijven nu vaak langer in het ziekenhuis dan nodig is. Herstellen van een medische ingreep gaat beter en sneller thuis met hulp van thuiszorg of in een verpleeg- of verzorgingshuis waar de juiste zorg voor handen is. Bovendien houdt het ziekenhuis dan bedden vrij voor patiënten die wél specialistische medische zorg nodig hebben. De afspraken in de samenwerkingsovereenkomst moeten ervoor zorgen dat het St. Antonius en de drie zorginstellingen sneller de juiste zorg op de juiste plek kunnen bieden voor patiënten.

Soepele zorgbemiddeling

Door bijvoorbeeld extra procedurele stappen uit het zorgbemiddelingsproces te halen, kunnen de zorgmedewerkers van de vier partijen gemakkelijker contact met elkaar leggen. Ook zijn de afspraken rondom de triage (het in kaart brengen van de benodigde zorg) beter op elkaar afgestemd. Tot nu toe trieerde elke instelling afzonderlijk van elkaar. In de nieuwe afspraken is een triage van een van de instellingen voldoende voor alle drie de aanbieders. Daarnaast gaan de specialisten Ouderengeneeskunde uit alle instellingen nauwer samenwerken met de transferverpleegkundigen in het ziekenhuis. De partijen doen er op deze manier alles aan om het zorgbemiddelingstraject soepeler te laten verlopen.

ondertekening samenwerking zorginstellingen en ziekenhuis

Van links naar rechts: Jisca Vrancken (AxionContinu), Regina Falck (Zorgspectrum), Angelique Hoogduin (Careyn) en Nathalie Urbanus (St. Antonius).

Terug naar boven