Nieuwsoverzicht

St. Antonius kiest voor Utrecht als centrale locatie in de toekomst

Locatie Utrecht illustratie

Het St. Antonius Ziekenhuis kiest ervoor om het grootste deel van de ziekenhuisfuncties die nu verdeeld zijn over Nieuwegein en Utrecht in de toekomst in Utrecht te concentreren. Met alle ontwikkelingen in de zorg wil het St. Antonius haar zorg betaalbaar en toegankelijk houden en vooral van goede kwaliteit. Dit besluit vormt daarvoor de basis en geeft richting om toekomstplannen in de komende jaren verder uit te werken. Daarin moet duidelijk worden welke zorg van Nieuwegein naar Utrecht zal verschuiven, welke zorg met andere zorgverleners georganiseerd gaat worden en wat dichter bij patiënten thuis kan. Rond het jaar 2035 wil het St. Antonius de veranderingen gerealiseerd hebben. Tot die tijd blijft de zorg verdeeld over beide ziekenhuislocaties. 

Eén ziekenhuislocatie voor de toekomst

Vanwege een toenemend aantal (kwetsbare) ouderen en mensen met een chronische aandoening en een blijvend tekort aan zorgpersoneel, zijn ziekenhuizen volop bezig om zorg anders te organiseren. Zo biedt het St. Antonius veel zorg digitaal aan en willen steeds meer mensen gebruik maken van Mijn Antonius, video-afspraken en thuismonitoring.

Technologische mogelijkheden nemen de komende jaren alleen maar toe. Fysieke afstand tot een ziekenhuis wordt minder belangrijk, omdat een bezoek aan het ziekenhuis straks minder vaak nodig is. Naast digitalisering gelooft het ziekenhuis ook dat samenwerking met andere zorgverleners, specialisatie en concentratie van zorg belangrijk zijn om de zorg voor de toekomst goed te organiseren. Dit sluit ook aan bij de beweging die is ingezet met het Integraal Zorgakkoord. Dat het St. Antonius voor de toekomst één centrale locatie kiest, is dan ook een logische keuze.

“De relatief jonge locatie in Utrecht is daarvoor het meest geschikt. Het pand in Nieuwegein is kostbaar om te verduurzamen en vraagt veel onderhoud. Om nog eens 50 jaar mee te kunnen, zou het helemaal opnieuw opgebouwd moeten worden”, aldus Luc Demoulin, bestuursvoorzitter van het St. Antonius. “Het ziekenhuis in Nieuwegein blijft daarom op termijn niet in de huidige vorm bestaan.”

Kwalitatieve zorg die toegankelijk en doelmatig is

Aan dit besluit is zorgvuldig onderzoek vooraf gegaan. Ook zijn gesprekken gevoerd met medewerkers, patiënten, gemeenten, huisartsen, ziekenhuizen en verpleeghuizen. Verschillende locatievarianten zijn getoetst op basis van drie criteria: kwaliteit van zorg, toegankelijkheid en doelmatigheid. Daaruit blijkt dat één locatie op termijn de meest logische keuze is.

Het samenbrengen van alle expertise op één plek bevordert een soepel verloop van zorgprocessen. Bovendien zijn met één locatie minder verplaatsingen nodig van materiaal, zorgprofessionals en patiënten. Beide komen de kwaliteit van zorg ten goede.

Voor de toegankelijkheid en doelmatigheid biedt één locatie ook voordelen ten opzichte van twee locaties. Er kunnen meer patiënten geholpen worden, doordat operaties en behandelingen efficiënter kunnen worden ingepland en er geen dubbele bezetting nodig is. Financieel is het aantrekkelijker om een pand te gebruiken dat relatief jong is: locatie Utrecht is pas 9 jaar in gebruik, locatie Nieuwegein al bijna 40 jaar. De bereikbaarheid van locatie Utrecht kan in de toekomst wel beter. Daarover worden al gesprekken gevoerd. 

Samen invulling geven aan nieuwe vormen van zorg

Met de keuze voor locatie Utrecht als centrale toekomstige ziekenhuislocatie, kiest het St. Antonius ook voor een andere invulling van zorg in de regio Nieuwegein. Tot circa 2035 blijven de voornaamste ziekenhuisfuncties in Nieuwegein. Daarna zal het ziekenhuis echter geen operatiecomplex of Intensive Care meer huisvesten. Ook de spoedeisende hulp zal na 2035 niet meer in de huidige vorm in Nieuwegein aanwezig zijn. Wat er tegen die tijd nog wel aan ziekenhuiszorg geboden wordt, gaat het ziekenhuis de komende jaren verder uitwerken in afstemming met samenwerkende partijen, patiënten en inwoners.

Demoulin: “Ik begrijp dat deze boodschap bij inwoners van Nieuwegein en omstreken misschien vragen oproept. Het is goed om te beseffen dat we spreken over een verandering die pas over zo’n 13 jaar concreet wordt. We nemen dus uitgebreid de tijd om in de komende jaren een passende invulling te geven aan zorg in de regio Nieuwegein. Dat gaan we als ziekenhuis niet alleen doen. Met partijen in de regio Nieuwegein blijven we daarover in gesprek. Ook met patiënten, die al hebben aangegeven dat ze een goede spoedopvang belangrijk vinden en duidelijkheid over welke zorg waar geboden wordt. Ik ben ervan overtuigd dat door samenwerking in combinatie met technologische ontwikkelingen mooie nieuwe vormen van zorg kunnen ontstaan. Zoals in Woerden bijvoorbeeld, waar we momenteel samen met andere partijen onder andere een nieuw zorgconcept ontwikkelen voor (kwetsbare) ouderen.

Voor de regio Nieuwegein blijven we ons ook inzetten om de zorg aan te laten sluiten bij de zorgvraag én de (toekomstige) tijd.

Meer informatie

Wil je meer weten? Bekijk dan de pagina over onze zorg in de toekomst en de pagina over onze locatiekeuze. Hier vind je ook antwoorden op veelgestelde vragen.

Terug naar boven