Nieuwsoverzicht

St. Antonius koestert rood goud

Wereld bloeddonordag startsein bijzondere samenwerking

Bloed lab

Zo’n 14.000 zakjes gevuld met bloedproducten zoals rode bloedcellen, bloedplaatjes en -plasma, vinden jaarlijks hun weg naar patiënten in het St. Antonius. Het ziekenhuis behoort daarmee tot de grootverbruikers in ons land, zegt klinisch chemicus dr. Chris Hackeng, verantwoordelijk voor de bloedtransfusie binnen het ziekenhuislaboratorium.

Hij vertelt er enthousiast over ter gelegenheid van Wereld bloeddonordag op 14 juni. Die dag is ook het startsein voor een gezamenlijk wervingscampagne van bloeddonoren van bloedbank Sanquin en het St. Antonius Onderzoeksfonds.

Vooral de grote ingrepen, zoals openhartoperaties, maar ook de afdeling Hematologie (bloedziekten) dragen bij aan de forse vraag naar bloed. "Een openhartoperatie vraagt meestal wel een paar eenheden, maar soms veel meer.  Dat is echter eenmalig. Hematologiepatiënten hebben soms hun hele leven lang bloedproducten nodig, afhankelijk van hun diagnose. Daar moeten ze elke drie weken voor langskomen", verklaart Hackeng de hoge ‘bloedconsumptie’.

Zwaailichten

Tweemaal daags vult bloedbank Sanquin de voorraad aan vanuit Amsterdam. "Als het nodig is vaker en bij echte spoed kunnen ze hier met zwaailicht en sirene altijd binnen vijf kwartier zijn", zegt kernanalist transfusie Willy de Jong. "Vroeger gebeurde dat zelfs onder politiebegeleiding."

Een enkele keer moet bloed uit het buitenland gehaald worden. Bijvoorbeeld als patiënten antistoffen hebben tegen een heel bijzondere bloedgroep, legt Hackeng uit. "3 tot 5 procent van de mensen heeft antistoffen tegen bloedgroepen anders dan  A of B. Meestal hebben wij hiervoor geschikte eenheden voor beschikbaar,  maar soms moeten we voor deze patiënten apart bloed bestellen bij Sanquin. In zeldzame gevallen moet dit zelfs uit het buitenland komen."

Rood goud

Hackeng, De Jong en Annet van Soeren koesteren de koeling in het lab. Daarin liggen ruim honderd zakjes met rode bloedcellen keurig gerangschikt op bloedgroep te wachten tot ze nodig zijn. "Daar gaan we zorgvuldig mee om. Het is heel kostbaar materiaal, niet alleen in geld maar ook ethisch doordat het door vrijwilligers is afgestaan, onderstreept De Jong. "We doen er alles aan om niets van dit rode goud verloren te laten gaan."

Annet van Soeren, hemovigilantiemedewerker:  "We monitoren het gebruik van bloedproducten heel strikt, per specialisme.  Ook zijn we alert op alle potentiële reacties op bloedproducten, die gelukkig maar zelden voorkomen en meestal relatief mild zijn." De Bloedtransfusiecommissie van het St. Antonius, vertegenwoordigd door de belangrijkste gebruikers, bekijkt continu of nog volgens de regelen der kunst gewerkt wordt rondom bloedtransfusies.

Win-win

Jaarlijks hebben zo’n 300.000 mensen een bloedproduct nodig. Hoewel Nederland ca. 350.000 bloeddonoren telt, die enkele keren per jaar bloed afstaan, is elke extra donatie welkom. Bloedbank Sanquin en het St. Antonius Onderzoeksfonds starten daarom op Wereldbloeddonordag een bijzondere samenwerking. Het fonds roept zijn donateurs op behalve een financiële bijdrage ook bloed te doneren aan Sanquin. De bloedbank op zijn beurt maakt per donateur 10 euro over aan het fonds, voor onderzoek in ons ziekenhuis. Ook voor anderen die bloed willen doneren en zich hier aanmelden maakt de bloedbank dit bedrag over een het St. Antonius Onderzoeksfonds, een win-winsituatie.

Terug naar boven