Nieuwsoverzicht

St. Antonius ondertekent landelijke Green Deal Duurzame Zorg 3.0

Green Deal
Bestuurder Marc Koster ondertekende de Green Deal 3.0 begin vorige week samen met Magda Barnhoorn (coördinator duurzaamheid), Amber Goedkoop (dermatoloog), Mariska de Jong (operatieassistent) en IC-verpleegkundigen Renee ten Caat & Jolien Jansen

Het St. Antonius Ziekenhuis heeft de Green Deal Duurzame zorg 3.0 ondertekend. Met deze ondertekening verbindt het St. Antonius zich samen met een grote groep andere ziekenhuizen, zorginstellingen en bedrijven aan de missie om de zorg duurzamer te maken. Er wordt gefocust op 5 thema’s: gezondheidsbevordering, kennis & bewustwording, CO2-reductie, circulariteit (hergebruik van afval) en medicijnen.

De klimaatcrisis is op dit moment de grootste bedreiging voor de volksgezondheid. In Nederland is de zorgsector verantwoordelijk voor 7% van de nationale CO2-voetafdruk en 4% van het afval. Met het leveren van zorg draagt de sector dus bij aan de klimaatcrisis. De bedoeling is dit samen met de andere ondertekenaars te doorbreken.

In 2018 tekende het St. Antonius de Green Deal 2.0. In de nieuwe versie staan concrete doelen waar zorginstellingen zich gezamenlijk voor inzetten. Een van de doelen is minimaal 75% minder restafval in 2030 ten opzichte van 2016. Dit willen wij onder meer bereiken door het recyclen van het verpakkingsmateriaal van operatie-instrumenten. Hierdoor hebben we 400 kilo minder afval per week. Een ander doel van de Green Deal is 55% minder directe CO2-uitstoot in 2030 en klimaatneutraal zijn in 2050. We hebben al vele energiebesparende maatregelen in ons ziekenhuis genomen, zoals het isoleren van installaties en de gebouwen en het realiseren van een Warmte-Koudeopslag (WKO). Dit is een installatie die energie in de vorm van warmte of kou kan opslaan in de bodem, om die vervolgens in te zetten voor het duurzaam verwarmen of koelen van het gebouw. 

Duurzaam Antonius

Als ziekenhuis vinden we duurzaamheid belangrijk. We dragen graag ons steentje bij aan een beter milieu. Dit doen we vanuit het programma Duurzaam Antonius.

Terug naar boven