Nieuwsoverzicht

St. Antonius speelt verpleegkundigen vrij door opname zonder bed

operatie_zonder_bed-210415-_mg_7095-low_res_0

Meer operaties uitvoeren in dagbehandeling zonder opname
op een verpleegafdeling. Met die gedachte hopen anesthesiologen van het St. Antonius Ziekenhuis de wachttijd in te korten. Verpleegkundigen hebben dan meer ruimte voor Covid-zorg, terwijl afspraken voor essentiële afspraken toch door kunnen gaan. Donderdag 15 april startte een proef voor borstkankeroperaties.

Nu is gangbaar dat patiënten voor een ingreep op een verpleegafdeling klaar gemaakt worden voor hun operatie en na het ontwaken op de verkoever weer terug naar die verpleegafdeling gaan.  Dat is een procedure die veel inzet vraagt van verpleegkundigen.

Oplopende wachttijden voor borstkankeroperaties door de Covid-zorg waren voor anesthesiologen Heleen Blussé en haar collega Monique den Ouden aanleiding tot het initiatief. ,,Door extra inzet van verkoeverpersoneel en anesthesiologen kunnen we de kwaliteit en veiligheid waarborgen."

Direct naar huis

Volgens Blussé is de langere procedure vaak niet echt nodig. 'We kiezen nu voor een versneld traject. Patiënten komen in hun eigen kleding naar de holding en vertrekken na de ingreep vanuit de uitslaapkamer direct naar huis, zodra dat verantwoord is. Dat scheelt werk voor verpleegkundigen die daardoor beschikbaar komen voor de Covid-zorg. Ook kunnen zo meer operaties doorgaan terwijl de verpleegzorg is afgeschaald. En misschien vinden veel patiënten het ook prettiger sneller naar huis te kunnen. Zo snijdt het mes aan twee kanten.”

Het St. Antonius Ziekenhuis is volgens Blussé een van de eerste ziekenhuizen in Nederland die een dergelijk versneld traject voor dagbehandeling bij borstkankeroperaties toepast. Vanwege de geestelijke belasting van deze ingreep weegt voor deze patiënten de wachttijd vaak extra zwaar. Het St. Antonius Ziekenhuis hanteert de norm om iedereen binnen drie weken na de diagnose borstkanker geholpen moet kunnen worden, maar als gevolg van de Covidpandemie is dat vaak niet meer haalbaar. Met het versnelde traject hoopt Blussé de achterstand niet verder op te laten lopen en liever nog zoveel mogelijk weg te werken.

Aanpassingen

Van de medewerkers op holding en verkoever vraagt de nieuwe aanpak wel om een aanpassing. Na de ingreep is er sprake van ontslag vanuit de uitslaapkamer, in plaats van een overdracht naar de verpleegafdeling. Patiënten verblijven dan wel iets langer in de uitslaapkamer. Of dat allemaal past en werkt, moet de pilot uitwijzen.

Volgens Bert Kulik, verpleegkundige op de uitslaapkamer, zagen hij en zijn collega’s aanvankelijk nog wel wat praktische problemen, maar zijn die met tijdelijke oplossingen weggenomen. De kwaliteit van onze zorg voor patiënten blijft voorop staan. Zo kunnen patiënten nadat ze zijn bijgekomen nog wat langer in een wachtkamer verblijven, waar ze ook wat kunnen eten en drinken. Een buddy assisteert hierbij. De aanvankelijke scepsis heeft plaatsgemaakt voor enthousiasme. ,,De gedachte is heel goed. Een tumor in je borst hebben is naar. Als we die patiënten sneller kunnen helpen, moeten we dat natuurlijk doen.” 

Op 15 april begint de proef met borstkankerpatiënten, maar als het project slaagt, kan het uitgebreid worden naar andere essentiële zorg. Daarna wordt bekeken of het ook voor andere ingrepen mogelijk is. Vanuit onder meer orthopedie en KNO is daar warme belangstelling voor.

Terug naar boven