Nieuwsoverzicht

St. Antonius wil acute geboortezorg in 2020 definitief concentreren in Utrecht

voetjes_logo_geboortezorg

Sinds mei vorig jaar heeft het St. Antonius Ziekenhuis bevallingen geconcentreerd op locatie Utrecht. Belangrijkste reden voor deze maatregel was om veilige geboortezorg te kunnen blijven waarborgen, ondanks het personeelstekort. Sindsdien is hard gewerkt aan het werven, opleiden én behouden van gespecialiseerd verpleegkundigen. Ook is onderzocht of het mogelijk en wenselijk is om locatie Nieuwegein weer opnieuw als bevallingslocatie in gebruik te nemen. Nu de meeste plussen en minnen in kaart zijn gebracht, heeft het ziekenhuis een besluit genomen om locatie Nieuwegein niet meer als bevallingslocatie te heropenen. In plaats daarvan wil het St. Antonius ernaartoe werken om medio 2020 alle acute geboortezorg definitief in Utrecht te concentreren.

Lees hieronder meer over de belangrijkste overwegingen die tot dit besluit hebben geleid.

Personeel

De inspanningen op het gebied van werven en opleiden van medewerkers, werpen langzaam maar zeker vruchten af. St. Antonius Geboortezorg heeft het afgelopen jaar maar liefst 25 nieuwe medewerkers aangenomen. Die worden op dit moment opgeleid naar het juiste gespecialiseerde niveau. Los van logistieke efficiëntievoordelen, heeft het personeel in het afgelopen jaar ook voordelen ervaren van het met elkaar op één locatie werken in plaats van verdeeld over twee locaties. Opleiden, begeleiden en inwerken gaat gemakkelijker en er is meer teamgevoel waardoor samenwerking soepeler verloopt. Al met al leiden deze voordelen van concentratie op één locatie tot betere en veiligere kwaliteit van geboortezorg.

Gezinsgerichte zorg 

Met de opening van het geboortecentrum van het St. Antonius in Utrecht, is gestart met het concept van gezinsgerichte zorg (Family Centered Care). Dit houdt in dat het hele gezin centraal staat bij geboortezorg en moeder en kind altijd bij elkaar blijven, ook als moeder of kind ziek is. De ervaringen van patiënten zijn positief, waardoor het St. Antonius dit graag aan ál haar bevallende gezinnen wil aanbieden en dus volledig wil overgaan op deze manier van geboortezorg. Locatie Utrecht biedt daarvoor meer mogelijkheden tegen minder investeringen, dan locatie Nieuwegein.

Zorgvraag in de regio

Samen met de ketenpartners in de regio, heeft het St. Antonius gekeken naar de ontwikkeling van de zorgvraag op gebied van geboortezorg. Die blijkt minder hard te groeien dan verwacht. Bovendien leert de ervaring van afgelopen jaar dat op één locatie veel meer bevallingen begeleid zijn, dan vooraf was ingeschat. Ingeschat was ca. 2.000. In werkelijkheid waren dat er in Utrecht ca. 3.300. Mede hierdoor verwacht het St. Antonius het aantal bevallingen in de regio, samen met de andere regionale zorgverleners*, op te kunnen vangen vanuit één locatie. Wel worden daartoe dit jaar in Utrecht nog acht kraamsuites heringericht naar verlossuites, waardoor acht extra plaatsen ontstaan waar vrouwen kunnen bevallen én kort kunnen verblijven na de bevalling.

Specialist dicht bij huis

We begrijpen dat dit voor (aanstaande) zwangeren en verloskundigen, met name uit Nieuwegein en omgeving, wellicht niet het scenario is waar men op had gehoopt. Als je voor je bevalling aangewezen bent op het ziekenhuis, dan wil je dat het liefst in het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Het ziekenhuis start daarom andere initiatieven om haar geboortezorg toch zo dicht mogelijk bij patiënten aan te bieden. Een mooi voorbeeld daarvan is de samenwerking die wordt gestart met verloskundigenpraktijken, waarbij gynaecologen van het St. Antonius samen spreekuur doen met de eerstelijns verloskundigen in de verloskundigenpraktijk.

Bezoek de webpagina van St. Antonius Geboortezorg voor meer informatie over onze geboortezorg en ons geboortecentrum in Utrecht.

* De regionale samenwerking op het gebied van acute geboortezorg blijven we continueren, zodat we in de regio met elkaar goede bevallingszorg kunnen blijven leveren. Lees hier meer over die regionale samenwerking.

Terug naar boven