Nieuwsoverzicht

St. Antonius Ziekenhuis en Ziekenhuis Rivierenland zetten samenwerking voort

Samen komen we tot het beste resultaat voor onze patiënten

Ziekenhuis Rivierenland Tiel

Al sinds 2012 werken Ziekenhuis Rivierenland Tiel en St. Antonius Ziekenhuis Utrecht/Nieuwegein intensief samen. Beide ziekenhuizen hebben nu een samenwerkingsovereenkomst ondertekend die de samenwerking formeel vastlegt en ook kansen biedt voor de toekomst.

Samenwerking tussen een algemeen en een topklinisch ziekenhuis biedt veel kansen en voordelen, zowel voor de patiënt als ook voor de medewerkers. Denk aan het delen van expertise, het uitwisselen en leren van elkaars ervaringen en ook samen nieuwe vormen van zorg ontwikkelen. In de dialysezorg en operaties aan de galblaas en schildklier, maar ook in verschillende vormen van kankerzorg is gebleken dat samenwerking tussen beide ziekenhuizen van toegevoegde waarde is voor patiënten. Lees bijvoorbeeld hier het verhaal van Jan waarin hij vertelt over de ziekte van Kahler (een vorm van kanker in het beenmerg), waarvoor hij deels in het Ziekenhuis Rivierenland en deels in het St. Antonius Ziekenhuis werd behandeld. Of het verhaal van Han (pagina 14), die vertelt over zijn hartaandoening waarvoor hij een spoedoperatie in het St. Antonius kreeg en verder kon worden behandeld in Ziekenhuis Rivierenland.

Samen voor het beste resultaat

Beide ziekenhuizen hebben elk een eigen zorgaanbod en versterken elkaar als het gaat om passende zorg voor iedere patiënt. Ziekenhuis Rivierenland biedt als regionaal algemeen ziekenhuis alle medisch specialistische basiszorg en 24/7 acute zorg voor de regio Rivierenland. Het St. Antonius biedt als topklinisch ziekenhuis expertise op hoog complexe ingrepen.

Wendy Bosboom, voorzitter Raad van Bestuur Ziekenhuis Rivierenland: “Samen komen we tot het beste resultaat. Als regionaal ziekenhuis is het goed om in samenwerking met een topklinische partner het volledige pallet aan medisch specialistische zorg aan te kunnen bieden.”
“Met deze samenwerking houden we de zorg toegankelijk”, vult Luc Demoulin, voorzitter Raad van Bestuur van het St. Antonius aan. “De meeste patiënten vinden het niet erg om voor een hoog complexe ingreep wat verder te reizen, maar willen daarna wel graag dichter bij huis, in een vertrouwde omgeving, verder behandeld worden.”

Stevige basis biedt kansen voor de toekomst

In de afgelopen jaren is de samenwerking tussen beide ziekenhuizen gegroeid en biedt het een stevige basis voor de patiëntenzorg van de toekomst. De ondertekening van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst biedt daarnaast kansen voor het verkennen van samenwerking op nieuwe vormen van patiëntenzorg, bijvoorbeeld op het gebied van thuismonitoring. Opnieuw met als doel om kwaliteit en doelmatigheid van patiëntenzorg verder te verbeteren. De nieuwe samenwerkingsovereenkomst past dan ook helemaal in de landelijke lijn naar meer samenwerking zoals beschreven in het Integraal Zorgakkoord.

Terug naar boven