Nieuwsoverzicht

St. Antonius Ziekenhuis levert aantoonbaar doelmatige zorg

uitreiking_certificaat_211028-klein
Op de foto v.l.n.r.: Mandy Palm (F&I), Carmen Verdoold (Zilveren Kruis), Dirk de Kruif (RvB), Frank Eefting cardioloog) en Bob Smits (i2i)

Het St. Antonius Ziekenhuis is één van de eerste ziekenhuizen in Nederland dat voor alle specialismen aantoont gepaste zorg te leveren. Het ziekenhuis levert hiermee een belangrijke bijdrage aan transparante en betaalbare zorgverlening. Op donderdag 28 oktober kreeg het St. Antonius daarom het i2i certificaat voor doelmatig declareren uitgereikt.

Verantwoord omgaan met zorggelden

Met het behalen van dit certificaat toont het St. Antonius aan dat de zorg die wordt geleverd zo doelmatig mogelijk is georganiseerd, daarmee draagt het ziekenhuis bij aan het betaalbaar houden van de zorg. “Dat is belangrijk, want we willen met elkaar goede zorg geven en ontvangen, maar het moet ook zinvol zijn en betaalbaar blijven”, aldus Dirk de Kruif, CFO in het St. Antonius Ziekenhuis. “Met deze certificering tonen we aan dat we op een verantwoorde manier omgaan met onze maatschappelijke opdracht. Het is ook een belangrijk signaal naar onze patiënten die gebaat zijn met effectieve en betaalbare zorg. Tot slot is het van belang bij het contracteren van zorg bij onze zorgverzekeraars.”

Vertrouwen als basis voor meerjarenafspraken

Dat beaamt ook zorgverzekeraar Zilveren Kruis, die één van de belangrijkste partners van het ziekenhuis  is in dit traject. Carmen Verdoold, Senior Manager Zilveren Kruis: “In het belang van onze klanten is het goed dat een zorgorganisatie kritisch kijkt naar de effectiviteit en doelmatigheid van zorg. Het behalen van dit certificaat geeft ons het vertrouwen dat het St. Antonius daar continu aan werkt. Dat is een goede basis voor de meerjarenafspraken die we samen maken. Ons gezamenlijk doel is de zorg van nu én in de toekomst betaalbaar, toegankelijk en kwalitatief hoog te houden. Dat kan alleen als we de zorg zo organiseren dat meer patiënten tegen gelijkblijvende of lagere kosten worden behandeld.”

Continu verbeteren

Samen met Zilveren Kruis en met hulp van adviesbureau i2i bracht het St. Antonius in de afgelopen jaren zorg- en declaratieprocessen zorgvuldig in kaart. Eventuele ondoelmatigheden die daarbij boven tafel kwamen, zijn aangepakt. Erwin Lute, financieel manager in het St. Antonius: “De inspanningen van alle betrokkenen zijn enorm. Na meerdere jaren van intensieve focus op doelmatigheid, mag het resultaat er zijn en is de volledige certificering de kroon op al het werk. Maar het is nooit af. We blijven continu verbeteren. De doorlopende monitoring die met dit traject is ingezet blijven we hanteren. Het helpt ons zichtbaar te maken wat we goed doen en wat beter kan, zonder extra administratieve lasten.”

Passende zorg

Frank Eefting is cardioloog en één van de vele specialisten in het St. Antonius die zich inzette om dit resultaat te bereiken. “Door dit traject hebben we als medisch specialisten veel beter zicht op hoe wij het doen in vergelijking met anderen. Periodieke rapportages houden ons scherp om onze praktijkvoering en de zorg voor de patiënt doelmatig te organiseren. We streven daarbij naar het best passende zorgaanbod bij de leef- en gezondheidssituatie van iedere individuele patiënt.”

Terug naar boven