Nieuwsoverzicht

St. Antonius Ziekenhuis sluit VIPP-programma af met positief resultaat

duimen_omhoog-veel

Donderdag 14 november heeft ons ziekenhuis de laatste audit van het landelijke VIPP-programma (versnellingsprogramma informatie-uitwisseling tussen patiënt en professional) met succes doorlopen. Hiermee is het gehele programma positief afgerond; een resultaat waar we als ziekenhuis trots op zijn.

Met de laatste A2 module hebben patiënten meer inzicht in hun medisch dossier via ons patiëntportaal Mijn Antonius. Patiënten kunnen voortaan brieven van hun zorgverlener aan andere zorgverleners inzien, uitslagen van medische onderzoeken eerder bekijken en een gezondheidssamenvatting downloaden gebaseerd op de basisgegevensset zorg.

Tevens heeft de externe auditor vastgesteld dat volgens VIPP-normen meer dan voldoende patiënten het patiëntportaal Mijn Antonius ook daadwerkelijk actief gebruiken.

Het St. Antonius vindt het belangrijk dat patiënten digitaal toegang hebben tot hun medische gegevens. Met het patiëntportaal willen we patiënten meer inzicht geven in hun eigen zorgproces, zodat zij hier meer regie over kunnen voeren. Ook is inzicht in de eigen medische gegevens een voorwaarde voor patiënt én ziekenhuis om toe te groeien naar samen beslissen (shared decision making).

Wilfred Reinhard is als CIO trots op de resultaten van het VIPP-programma. ”We zetten hiermee een hele belangrijke stap naar de toekomst. Het is een mooie basis om verder te bouwen aan een patiëntportaal dat ons helpt de patiënt nog beter te betrekken bij zijn eigen zorgproces. Het ontwikkelen van een duidelijke visie rondom digitalisering van ons zorgproces zal een eerste vervolgstap zijn voor ons ziekenhuis.”

Terug naar boven