Nieuwsoverzicht

Start pilot met Zorg Coördinatie Centrum voor betere doorstroom

zorgcoordinatiecentrum

Samen met het Zorg Coördinatie Centrum is het St. Antonius Ziekenhuis een pilot gestart om overplaatsingen van patiënten naar andere ziekenhuizen efficiënter aan te pakken. De pilot moet onder meer de werkdruk verminderen en de doorstroom van patiënten in het ziekenhuis verbeteren.

Op sommige momenten is het zo druk in het ziekenhuis dat patiënten niet kunnen worden opgenomen. In het geval dat er in het St. Antonius geen bedden meer beschikbaar zijn, moeten patiënten van de Spoedeisende Hulp of Eerste Hart Hulp (EHH) worden overgeplaatst naar een ander ziekenhuis. Normaal gesproken regelen arts-assistenten deze overplaatsing, maar dit is een tijdrovende klus die ten koste gaat van de patiëntenzorg.

Daarom is er nu sinds kort de Verpleegkundige Capaciteit Coördinator (VCC). Een nieuwe rol, waarin een verpleegkundige van het St. Antonius ziekenhuis vanuit het Zorg Coördinatie Centrum in Zeist de overplaatsing van een patiënt regelt. Het Zorg Coördinatie Centrum heeft hier veel ervaring mee, bijvoorbeeld als het gaat om het regelen van tijdelijk verblijf-bedden en ziekenhuisbedden voor vrouwen die gaan bevallen.

“Op deze manier zorgen we ervoor dat een patiënt niet te lang hoeft te wachten op een passende plek in een andere ziekenhuis”, vertelt Verpleegkundige Capaciteit Coördinator Sylvia Dongelmans. “Dit doen we onder meer door snel overleg met de verschillende ziekenhuizen, maar ook ambulancedienst RAVU.”

Verdere samenwerking met regio

Het doel van de pilot is de werkdruk van arts-assistenten verminderen en de doorstroom van patiënten in het ziekenhuis verbeteren. Het St. Antonius heeft de ambitie dat ook andere ziekenhuizen in de regio zich aansluiten bij de pilot. “Het is goed als we als regioziekenhuizen hier verder de samenwerking in op zoeken. “Door inzicht te hebben in het aantal beschikbare bedden in elk ziekenhuis en dit vanuit één centrale plek met elkaar te regelen, komen patiënten sneller op de juiste plek terecht”, aldus Sylvia Dongelmans.

Terug naar boven