Nieuwsoverzicht

Studies verbeteren kwaliteit van leven voor kwetsbare ouderen

Kans op delier en behandeling gebroken heup onderzocht

Presentatie van onderzoek over gebroken heup

Op de laatste bijeenkomst van het Onderzoeksfonds op 29 september presenteerde de afdeling Traumageriatrie twee studies die het Onderzoeksfonds steunt.

DeltaScan onderzoek:

Op de afdeling traumageriatrie liggen veel oudere patiënten. Bij oudere patiënten die in het ziekenhuis worden opgenomen komt een delier (acute verwardheid) frequent voor. De patiënt is gedesoriënteerd en is niet zichzelf.

Een delier wordt voor patiënt en naasten als erg vervelend ervaren en belemmert het herstel. Mogelijk ligt de patiënt hierdoor ook onnodig lang opgenomen voordat hij in goede conditie naar huis kan.

Het vaststellen van een delier gebeurt niet middels een score (DOS score) die wordt toegepast door de verpleegkundige. Bij deze screening is er een kans dat het delier moeilijk vast te stellen is en zo wordt dit regelmatig te laat vastgesteld of zelfs helemaal gemist.

Hersenfilmpje

Het doel van het onderzoek is om met de DeltaScan (nieuwe technologie) een hersenfilmpje te maken zodat we bepaalde afwijkingen sneller op kunnen sporen. Dit apparaat kan in 2 minuten de Delta golf in de hersenen in beeld brengen en bij een afwijkend patroon is de kans op delier groter. Het apparaat is al in meerdere grote ziekenhuizen getest met veelbelovende resultaten. Wij gaan kijken of de patiënt ook voordeel heeft bij het gebruik van de DeltaScan. Zo kan de patiënt sneller beginnen aan het herstel en mogelijk sneller het ziekenhuis verlaten!

AQUIOS onderzoek:

Kwetsbare ouderen met een gebroken heup hebben een verhoogd risico op complicaties en overlijden na een operatie. Vanwege deze hoge kans op ernstige complicaties, kan voor sommige patiënten een palliatieve behandeling de voorkeur hebben boven een operatie. Het is echter moeilijk te voorspellen wie die patiënten met een verhoogd risico op een slechte afloop precies zijn. Tijdens een onderzoek op de spoedeisende hulp hebben we met behulp van nieuwe technologie (de AQUIOS flow cytometer) gemeten hoe goed het afweersysteem van oudere patiënten met een gebroken heup het doet.

Afweersysteem

Patiënten die een slecht functionerend afweersysteem hebben, lijken een grotere kans te hebben op ernstige problemen na de operatie. Op korte termijn gaan wij een groter onderzoek starten naar het afweersysteem van de oudere patiënt met een gebroken heup, zodat wij nog beter kunnen gaan voorspellen bij welke patiënten een operatie mogelijk niet de voorkeur zal hebben. 

Beide onderzoeken hebben directe impact op de betreffende patiënt en zijn daarmee mooie voorbeelden van uitkomsten van onderzoek!

Terug naar boven