Nieuwsoverzicht

Thuis samen met uw zorgverlener pijn onder controle houden

Antonius zorgverlener kijkt op tablet.

Het St. Antonius Ziekenhuis gebruikt sinds kort een nieuwe technologie voor patiënten met een neurostimulator voor chronische pijn, waardoor zij niet meer voor controles naar het ziekenhuis hoeven. Een zorgverlener kan nu de neuromodulatiebehandeling op afstand controleren en bijstellen.

Bij een neuromodulatiebehandeling wordt een elektrode dicht bij het ruggenmerg (in de epidurale ruimte) of op de verdikking van de zenuwbaan geplaatst. De elektrode is een draad, waarmee stroomstootjes worden gegeven om zo de pijn te verminderen of te laten verdwijnen. Dit gaat via een apparaatje (de neurostimulator) dat onder de huid van de patiënt wordt aangebracht. Patiënten kunnen deze met een iPod bedienen en de intensiteit van stroomstootjes aanpassen op het moment van pijn. Sommige patiënten hebben bijvoorbeeld tijdens het slapen minder last van hun chronische pijn, dan kan de stimulatie zachter of zelfs uitgezet worden.

Via de iPad controleren en bijstellen

Patiënten moesten voorheen naar het ziekenhuis komen om de neuromodulatie te laten controleren en indien nodig het programma aan te passen naar hun behoefte. Met deze nieuwe technologie, onderdeel van Abbott’s NeuroSphere Virtual Clinic, kunnen de zorgverleners van ons ziekenhuis de neurostimulator op afstand controleren en bijstellen als dat nodig is.

De zorgverlener maakt op het samen uitgekozen moment via een tablet verbinding met de iPod van de patiënt. Vervolgens zien zorgverlener en patiënt elkaar en kan de controle of het bijstellen beginnen. De zorgverlener bekijkt bijvoorbeeld of de elektrode het nog goed doet en of de stimulatie standaard verhoogd of verlaagd moet worden. Via de tablet kan hij/zij dit instellen, de patiënt voelt direct een verschil.

In het St. Antonius worden per jaar ongeveer 120 patiënten met chronische pijn behandeld met neuromodulatie. Vanaf december 2021 worden al meer dan 20 patiënten thuis geholpen dankzij de nieuwe technologie.

Juiste zorg op de juiste plek

De behandeling op afstand heeft veel voordelen voor de patiënt, aldus Harold Nijhuis, anesthesioloog: "Patiënten uit heel Nederland komen naar ons ziekenhuis voor een neuromodulatiebehandeling. Dit betekent voor sommige patiënten dat zij een hele dag kwijt zijn voor een afspraak van soms maar drie minuten. En sommige patiënten zijn afhankelijk van anderen voor vervoer. Door deze zorg op afstand te bieden, scheelt dat veel tijd en kosten voor patiënten, zijn ze minder afhankelijk van anderen en kunnen ze in hun eigen vertrouwde omgeving tóch de specialistische zorg krijgen die ze nodig hebben. Bovendien neemt hiermee  de drukte in het ziekenhuis af, wat natuurlijk gunstig is in deze tijden van corona. Ook levert het meer ruimte en tijd op voor patiënten voor wie het écht noodzakelijk is dat ze naar het ziekenhuis komen. Hiermee is het een mooi voorbeeld van hoe we in het St. Antonius werken aan de juiste zorg op de juiste plek."

Pijnbestrijding in het St. Antonius Ziekenhuis

Het St. Antonius Ziekenhuis heeft een van de grootste pijnbehandelcentra van Nederland. Met de meeste pijnbehandelingen heeft het ziekenhuis ruime ervaring. Voor specifieke behandelingen, zoals baclofentherapie bij spasticiteit en neuromodulatie, heeft het ziekenhuis een (boven)regionale functie. Ook heeft het St. Antonius een bijzondere expertise op het gebied van pijnbestrijding bij kanker (oncologische pijnbestrijding) en bij onbegrepen buikpijn/bekkenpijn.

Terug naar boven