Nieuwsoverzicht

UMC Utrecht en St. Antonius bundelen krachten rond innovatieve zorg

Teamvorming in de hartlongchirurgie en opstap naar een cardiologisch netwerk Midden Nederland

Samenwerken in de regio

Het St. Antonius Ziekenhuis en het UMC Utrecht bieden allebei zorg volgens de meest recente wetenschappelijke inzichten en leveren zelf ook een belangrijke bijdrage aan onderzoek en innovatie. Nu bundelen ze die kwaliteiten om hun gezamenlijke ambitie waar te maken: hoog complexe zorg, waar veel expertise voor nodig is, beschikbaar en toegankelijk houden voor patienten in Midden Nederland. Zo zetten UMC Utrecht en St. Antonius een mooie stap voorwaarts in de beweging die de komende jaren ook vanuit het Integraal Zorg Akkoord (IZA) verder vorm krijgt.

Vooral in de zorg voor patiënten met hart-long-aandoeningen weten artsen in de twee ziekenhuizen elkaar al goed te vinden. Er werken al diverse artsen in beide ziekenhuizen. Nog intensiever samenwerken op onderzoek en innovatie kan volgens de ziekenhuizen een waardevolle bijdrage leveren aan de kwaliteit van zorg. Het gezamenlijk verzamelen van onderzoeksdata van meer patiënten zal de zorg verder kunnen verbeteren. En door innovaties met elkaar te delen of gezamenlijk door te voeren, profiteren veel meer patiënten in de regio en ver daarbuiten van de meest actuele ontwikkelingen in de zorg.

Gaan werken als één gezamenlijk hartcentrum

Samenwerking UMCU Utrecht en St. Antonius

De hart-longchirurgie en cardiologie zijn twee speerpunten van de ingezette samenwerking. Op het gebied van de hart-longchirurgie brengen beide ziekenhuizen die samenwerking nu ook daadwerkelijk naar de praktijk. Specialisten uit beide ziekenhuizen gaan samen hart-longzorg bieden, met focus op aorta-chirurgie, minimaal invasieve chirurgie, transcatheter technieken (via een slangetje toegang tot een slagader of het hart), longchirurgie en –transplantaties en harttransplantaties.

Hans Smeenk is hart-longchirurg in het St. Antonius: “Door protocollen te harmoniseren en vervolgens echt samen te opereren, leren we elkaars werkwijze beter kennen. Specifieke interventies zullen waar nodig worden geconcentreerd. Zo kunnen we patiënten die wachten op een bepaalde behandeling ook eerder naar elkaar doorverwijzen en benutten we elkaars kennis en capaciteit zo goed mogelijk. Onze gezamenlijke ambitie? Eén hartcentrum voor de regio Midden-Nederland.”

De Raden van Bestuur ondersteunen de wens van de hart-longchirurgen om op korte termijn als een team samen te werken. Het toekomstbeeld is om te werken als één gezamenlijk hartcentrum dat ook bovenregionaal een sterke en aantrekkelijke positie inneemt. De komende jaren zullen we gebruiken om deze ambitie verder in te kleuren en concreet uit te werken qua portfolio, speerpunten, positionering, aansturing en de verdeling over locaties.  

Regionaal cardiologisch netwerk

“Door ook een intensieve samenwerking rond cardiologie met het St. Antonius Ziekenhuis op te zetten, richten we ons op het versterken van hoog complexe zorg, onderzoek en innovatie.” Zegt Pim van der Harst, cardioloog in het UMC Utrecht. “We kunnen daarbij verder bouwen op de succesvolle samenwerking die de afgelopen periode rond hartfalen tussen onze ziekenhuizen is opgezet, met positieve impact op kwaliteit en wachttijden. Uiteraard blijven we ook nauw optrekken met de andere ziekenhuizen in de regio, en nemen we initiatief om te verkennen hoe cardiologische zorg beter is te organiseren in een regionetwerk met onze ketenpartners, waaronder huisartsen, VVT en gemeenten. Dit alles zal ons verder helpen om de zorg voor patiënten in Midden-Nederland te verbeteren en toegankelijk te houden. Zo blijven wij ons continu inzetten om steeds de beste zorg op de juiste plek te bieden, nu en in de toekomst.”

Terug naar boven