Nieuwsoverzicht

Update: samenwerking binnen de zorgketen in regio Utrecht

Van ziekenhuis naar herstel/revalidatiezorg

Verpleegkundige en patiënt

Dankzij de zes geworven ketenverpleegkundigen hebben we een winterunit in ons ziekenhuis gehad en is onlangs de winterunit in Het Haltna Huis in Houten geopend. Door deze pilot is de doorstroom naar de herstel/revalidatiezorg verbeterd. Nu wachten nog ongeveer 20 patienten om door te stromen naar herstel/revalidatiezorg; vorig jaar waren dat er nog ruim 40.

We hebben voor de winterunit zes ‘ketenverpleegkundigen’ geworven; zij zijn op 5 maart met de laatste 7 patiënten meeverhuisd naar ZorgSpectrum. De winterunit in ons ziekenhuis is hiermee gesloten. De verpleegkundigen zorgen nu voor patienten/cliënten in Het Haltna Huis op de winterunit.

Door deze samenwerking hebben we vanaf december 48 patiënten kunnen ondersteunen. Zij bleven gemiddeld 8,2 dagen op de winterunit. Van dit aantal kozen 17 patiënten ervoor verder te revalideren op de herstelafdeling van ZorgSpectrum, 12 patiënten konden terugkeren naar huis en de overige patiënten konden een nieuw thuis vinden in de langdurige zorg. De belangrijkste meerwaarde voor patiënten die op de winterunit verbleven, was het feit dat zij vroegtijdig konden starten met herstellen en revalideren. Meer dan op een reguliere afdeling in het ziekenhuis werd er in een vroegtijdig stadium gewerkt aan het herstel van de cliënt.

Voor de zomer gaan we de pilot evalueren en nadenken hoe dit project een vervolg kan krijgen.

Terug naar boven