Nieuwsoverzicht

Update veiligheidsmelding Philips slaapapneu-apparaten

philips_dreamstation

Het herstelproces van de eerste generatie Dreamstations van Philips gaat van start. Sommige machines die onderdeel zijn van de veiligheidsmelding worden omgeruild; anderen worden gerepareerd. Deze week wordt gestart met het omruilen van de hiervoor geselecteerde apparaten. Op een later moment komen de machines aan de beurt die gerepareerd gaan worden.

Mediq, de leverancier van de apparaten, is namens het St. Antonius Slaapcentrum betrokken bij de omruiling en heeft inmiddels een eerste levering nieuwe Dreamstation 2 CPAP-apparaten van Philips ontvangen. De machines die gerepareerd worden zijn aan de beurt zodra de reparatiekits binnen zijn. Wanneer dit precies zal zijn, is op dit moment nog niet bekend. Philips bepaalt welke apparaten worden vervangen en welke gerepareerd gaan worden. 

Patiënten van het St. Antonius Slaapcentrum die gebruikmaken van een Dreamstation 1 CPAP-apparaat en in aanmerking komen voor vervanging krijgen vanaf deze week een telefoontje van Mediq voor het inplannen van een omruilafspraak. Tijdens de afspraak wordt de Dreamstation 1 opgehaald en de nieuwste Dreamstation 2 samen met een instructie klaargemaakt voor gebruik.

Wanneer wordt uw apparaat vervangen of gerepareerd?

De eerste patiënten ontvangen deze week van Mediq informatie over de start van het omruilprogramma. Wanneer u precies aan de beurt bent, kunnen we niet zeggen. Het is het begin van het omruilprogramma en als St. Antonius Ziekenhuis hebben we geen invloed op de volgorde van vervanging of reparatie. Er is wel landelijk overleg over deze volgorde, maar de uiteindelijke keuze hierin wordt gemaakt door Philips. Als St. Antonius kunnen we er niet voor kiezen bepaalde machines toch eerder te vervangen dan in de landelijke volgorde bepaald is.

Het vervangings- en reparatieprogramma zal waarschijnlijk langere tijd in beslag nemen. Hoelang dit precies duurt kunnen wij niet zeggen. Totdat uw apparaat is omgeruild of gerepareerd, kunt u uw Dreamstation 1 gewoon blijven gebruiken. Al eerder werd bekend dat de slaapapneu-apparaten vooralsnog niet zorgen voor schadelijke effecten op de lange termijn. 

Mocht u vragen hebben over de omruilactie, dan kunt u terecht op de website van Mediq

Bericht van 7 september 2021

Philips start met het repareren en vervangen van de eerste generatie DreamStation slaapapneu-apparaten. Dit heeft Philips bekend gemaakt nadat het in juni een veiligheidsbericht uitbracht, waarin werd gewaarschuwd voor mogelijke gezondheidsrisico’s bij gebruik van de apparaten. 

Philips heeft aangekondigd eind deze maand in Nederland te starten met het reparatie- en vervangingsprogramma van de betreffende DreamStation 1 slaapapneu-apparaten. Naar verwachting zal dit ongeveer een jaar in beslag nemen. Zodra de reparatiesets of vervangende apparaten daadwerkelijk beschikbaar zijn, kunnen leveranciers en ziekenhuizen samen met Philips het reparatie- en vervangingsprogramma gaan inplannen. Dit zal waarschijnlijk enige tijd in beslag nemen.

Wanneer wordt uw apparaat gerepareerd of vervangen?

Het zal helaas nog wel even duren voordat we u kunnen informeren wanneer uw apparaat precies gerepareerd of vervangen wordt. Als St. Antonius Ziekenhuis hebben we geen invloed op de volgorde daarvan. U hoort van uw leverancier wanneer uw apparaat vervangen of gerepareerd kan worden.

Tot die tijd kunt u uw DreamStation 1 gewoon blijven gebruiken. Al eerder werd bekend dat de slaapapneu-apparaten vooralsnog niet zorgen voor schadelijke effecten op de lange termijn. Onmiddellijk stoppen met het apparaat zou bovendien grote risico’s met zich mee kunnen brengen. Behandelaars en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) adviseren dan ook om door te gaan met gebruik van het apparaat zoals u gewend bent. 

Bericht van 16 juli 2021

De slaapapneu-apparaten waar Philips recent voor waarschuwde vormen voor zover bekend geen risico op gezondheidsschade. Dat blijkt uit nader onderzoek op initiatief van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Het advies vanuit de IGJ en de behandelaars blijft dan ook om de apparaten te blijven gebruiken.

Philips waarschuwde vorige maand over verschillende CPAP-, BiPAP- en beademingsapparaten. In deze apparaten is een schuim gebruikt waarbij deeltjes los zouden kunnen komen. Die zouden ingeademd kunnen worden. Ook kunnen er vluchtige stoffen vrijkomen die mogelijk schadelijk zijn. Philips heeft hier zelf onderzoek naar gedaan en de inspectie heeft daarnaast ook onafhankelijke deskundigen om advies gevraagd. 

Wat betekent dit?

De gegevens die op dit moment bekend zijn, wijzen niet op schadelijke effecten op de lange termijn. Onmiddellijk stoppen met het apparaat zou bovendien grote risico’s met zich kunnen meebrengen. De behandelaars en de inspectie adviseren gebruikers daarom om de apparaten te blijven gebruiken. We raden u dan ook aan om gewoon door te gaan met gebruik van het apparaat zoals u gewend bent.  

Hoe verder?

Philips zal een deel van de apparaten vervangen door een ander type of het schuim dat gebruikt wordt in de apparaten vervangen. Deze acties hebben tijd nodig. Zodra daar meer over bekend is, zullen we u nader informeren. Tot die tijd adviseren we u om de apparaten gewoon te blijven gebruiken zoals u dat gewend bent. 

Hoewel de beschikbare resultaten geen schadelijke effecten op lange termijn laten zien, kunnen deze echter nog niet helemaal worden uitgesloten. Hier moet meer onderzoek naar worden gedaan. Mocht hier meer over bekend zijn, dan nemen we ook contact met u op. 

Meer informatie vindt u ook terug in onze veelgestelde vragen. Ook op de website van leverancier Mediq staat veel informatie en antwoorden op een aantal vragen. Voor medische vragen kunt u contact opnemen met het St. Antonius Slaapcentrum via 088 – 320 43 00.

Bericht van 21 juni 2021

De Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) en de Slaapgeneeskunde Vereniging Nederland (SVNL) hebben een advies uitgebracht over het al dan niet blijven gebruiken van de betreffende Philips apparaten. Dit advies luidt als volgt: “Wij achten het niet gewenst om op dit moment in algemene zin patiënten te adviseren te stoppen met het gebruik van de genoemde apparaten tot er meer informatie is.” Lees hier het volledige advies. 

In het St. Antonius Ziekenhuis volgen we dit advies op en raden wij onze patiënten aan om voorlopig door te gaan met het gebruik van de Philips Slaapapneu-apparaten. Op basis van de informatie die we op dit moment hebben, lijken de gezondheidsrisico’s bij het stoppen van de apparaten voor de meeste patiënten groter dan het risico van doorgebruiken. 

Dit is een voorlopig advies dat is gebaseerd op de informatie vanuit Philips en landelijke instanties, zoals IGJ en artsenverenigingen. De komende weken verwachten we dat er meer informatie komt over een structurele oplossing voor dit probleem. Houdt daarom onze website goed in de gaten. Hier vindt u altijd de meest actuele informatie.

Wat moet ik nu doen?

Als u thuis de Dreamstation (eerste generatie) gebruikt, adviseren wij u om de behandeling met de Dreamstation niet te stoppen. Ga dus voorlopig door met het gebruik zoals u dat gewend bent. Dit is ook het advies van de Nederlandse Vereniging van Longartsen (NVALT) en de Slaapgeneeskunde Vereniging Nederland (SVNL). 

Philips beveelt zelf wel aan om te stoppen met het gebruik van het product. Mocht u dat willen doen, doe dit dan niet op eigen initiatief. Het is van belang dat u eerst uw arts heeft geraadpleegd om de voor u meest geschikte alternatieven voor verdere behandeling te bepalen. Bepaal samen met uw arts of het voordeel van het voortzetten van de therapie met uw apparaat wellicht toch zwaarder weegt dan de eventuele risico's.

Gebruikt u de Dreamstation 2 (tweede generatie), dan kunt u deze blijven gebruiken en is dit bericht niet voor u van toepassing. Gebruikt u een toestel van een andere fabrikant, zoals bijvoorbeeld Resmed, dan kunt u dit bericht ook negeren.
Bekijk hier het complete overzicht van de betreffende Philips-apparaten waarvoor een veiligheidsmelding is uitgegaan.

Hoe nu verder?

We wachten op nadere informatie vanuit Philips. Als nieuwe informatie beschikbaar komt die tot andere inzichten leidt, dan informeren wij u daarover hier op onze website. Bekijk ook onze veelgestelde vragen. Ook op de websites van leveranciers MediqVitalAire en Vivisol staat veel informatie en antwoorden op een aantal vragen. 

Staat uw vraag er niet bij, neem dan telefonisch contact op via 088 – 320 43 00. 

Bericht van 14 juni 2021

In de media verscheen het bericht dat Philips apparaten (CPAP) terugroept, die worden ingezet bij de behandeling van slaapapneu en beademing, in verband met een mogelijk gezondheidsrisico. Lees hier het bericht van Philips.

Ook patiënten die in het St. Antonius Ziekenhuis onder behandeling zijn, maken gebruik van deze CPAP-apparaten. Het betreft de eerste generatie Philips Dreamstations die patiënten thuis gebruiken in de behandeling van slaapapneu. Ook een paar Philips apparaten die op de verpleegafdeling worden gebruikt bij ademhalingsondersteuning vallen onder de terugroepactie van Philips. Bekijk hier het complete overzicht van Philips van de betreffende apparaten. De machines van het merk Resmed hebben geen probleem en kunnen gewoon gebruikt worden.

Wij hebben naar aanleiding van deze berichtgeving nog veel vragen en zijn daarover in contact met Philips en leveranciers Mediq en VitalAire. Ook inventariseren we samen met de leveranciers welke patiënten van het St. Antonius deze apparaten gebruiken en onderzoeken we of er alternatieven zijn. Daarnaast verwachten we nog berichtgeving en advies vanuit de Nederlandse vereniging van longartsen. (NVALT)

Advies: tijdelijk stoppen met gebruik van apparaten

Op basis van de huidige informatie volgen we de landelijke adviezen van Philips, leveranciers en longartsen om tijdelijk te stoppen met het gebruik van de betreffende Philips thuisapparaten (CPAP).

Patiënten bij wie stoppen direct problemen oplevert voor de gezondheid, raden we aan om eerst contact op te nemen met hun behandelend longarts. Bijvoorbeeld mensen die na een nacht overslaan al duidelijke klachten krijgen of mensen met meer dan 30 ademstops per uur.

Voor alle andere mensen is het advies uw CPAP tijdelijk niet te gebruiken tot er meer duidelijkheid is. Dat kan helaas best nog even duren. Voor de meeste patiënten zou dat echter geen grote problemen moeten geven, behalve een minder goede nachtrust. Voor een korte periode geeft dat geen risico voor uw gezondheid. 

Informatie en vragen

We begrijpen dat veel patiënten vragen of zorgen hebben. Helaas hebben we op dit moment nog niet op alle vragen antwoord. We zijn betrokken bij de landelijke overleggen over dit probleem. Zodra we meer informatie hebben, kunnen we mensen nader informeren en advies geven over een (mogelijk alternatief) behandeltraject. 

Houdt onze website in de gaten voor informatie. Ook op de websites van leveranciers Mediq en VitalAire staat veel informatie en antwoorden op een aantal vragen. We adviseren u deze informatie alvast te raadplegen en in de gaten te houden.

Staat uw vraag er niet bij, neem dan telefonisch contact op via 088 – 320 81 00 (optie 4) bereikbaar tussen 8:30 en 17:00 uur.

Terug naar boven