Nieuwsoverzicht

Vanuit verpleegkundig perspectief de zorg verbeteren

St. Antonius introduceert Expertteams

expertteam-overleg-d2-0703-low_res

De afdeling Longgeneeskunde in het St. Antonius Ziekenhuis werkt sinds kort met zogenaamde expertteams. In deze afdelingoverstijgende en multifunctionele teams wordt vanuit verpleegkundig perspectief samengewerkt om het complete zorgpad rondom een ziektebeeld voor patiënten te verbeteren. Van eerste polibezoek tot opname tot ontslag én zelfs daarna. Een belangrijke rol in de expertteams is weggelegd voor de verpleegkundigen.

Verpleegkundigen in de lead

Deze nieuwe manier van werken zorgt voor meer betrokkenheid en ruimte voor leiderschap van verpleegkundige professionals. Door het zorgproces rondom een ziektebeeld vanuit het verpleegkundig perspectief te benaderen ontstaan nieuwe inzichten om de zorg voor patiënten te verbeteren. Dat past helemaal in het principe Excellente Zorg van V&VN dat leiderschap bij verpleegkundigen stimuleert. Daarom wordt bijvoorbeeld de voorzittersrol van ieder expertteam ingevuld door een hbo-verpleegkundige. Uiteraard met ondersteuning van leidinggevende en ruimte voor training en coaching.

Gedeelde besluitvorming

Afdelingshoofd Arnoud Rietveld en bedenker van het concept: “Het ziekenhuis is best een complexe organisatie met veel disciplines en verdeelde verantwoordelijkheden. In de Expertteams komt dat allemaal samen. In deze teams werken verpleegkundigen, medisch specialisten, polimedewerkers, management, studenten én ketenzorgpartners samen om de zorgprocessen rondom een bepaalde aandoening te verbeteren. Door deze unieke samenwerking ontstaat meer samenhang tussen dagelijkse praktijk en het beleid rondom een ziektebeeld. In de zorg noemen we dat ook wel shared governance (gedeelde besluitvorming).”

Heldere rollen en enthousiaste verpleegkundigen

Tegelijkertijd is het een manier om functiedifferentiatie van het verpleegkundig vak vorm te geven binnen het St. Antonius. Een proces om van één functieprofiel voor alle verpleegkundigen te komen tot heldere rollen voor mbo- en hbo-verpleegkundigen. In deze teams krijgen verpleegkundigen verschillende taken op basis van kennis en vaardigheden en met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.

Verpleegkundigen zijn enthousiast over het nieuwe concept op de afdeling Longgeneeskunde en werken er daarom graag. Johanna Vermaat, hbo-verpleegkundige: “Het is best even wennen, maar ik merk nu al dat ik een bredere blik op mijn vak krijg. Enerzijds door input vanuit andere disciplines en anderzijds  doordat ik naast mijn zorgtaken ook  ruimte krijg om me te verdiepen in vernieuwingen en (verpleegkundig) onderzoek. Deze kennis helpt mij om een gefundeerd gesprek te voeren met het multidisciplinair team.”

Voordelen voor patiënten

Ook patiënten ondervinden straks de voordelen van deze expertteams volgens Rietveld: “Doordat medewerkers van de poli en de verpleegafdeling nauwer samenwerken, merkt een patiënt een soepelere overgang van poliklinische naar klinische zorg. Een patiënt komt bijvoorbeeld al tijdens het polibezoek in gesprek met de verpleegkundige die later voor hem zal zorgen bij opname op de verpleegafdeling. Dat geeft patiënten een gevoel van vertrouwen en veiligheid. Verder hebben de verbetertrajecten vanuit de Expertteams ook tot doel om op termijn de ligduur te verkorten en het aantal heropnames te verminderen. Met de verpleegkundig onderzoeken die de expertteams in samenwerking met Hogeschool Utrecht uitvoeren, anticiperen we bovendien op de zorg van morgen."

"Zo zien we bijvoorbeeld in de toekomst een toename van chronisch zieke patiënten. Het expertteam COPD is daarom een onderzoek gestart naar hoe we de zorg voor chronisch zieke COPD patiënten beter kunnen inrichten."

Terug naar boven