Nieuwsoverzicht

Verbouwing voor extra bevalcapaciteit bij Geboortezorg

suite_geboortezorg_2

Op dit moment beschikt ons geboortecentrum in Utrecht over 16 verlossuites, 12 kraamsuites en 4 neosuites. Kraamsuites zijn echter niet geschikt om bevallingen op te vangen. Er is in het voorjaar van 2019 in de regio vastgesteld dat er meer behoefte is aan ziekenhuis- capaciteit voor (poli)klinische bevallingen. Daarom gaan we 8 kraamsuites verbouwen tot volwaardige verlossuites.

Verbouwing in 2 fases

We zijn op maandag 15 juli gestart met de verbouwing van de kraamsuites om zo snel mogelijk over de extra capaciteit te kunnen beschikken.

De verbouwing vindt plaats in 2 fases:

• Van 15 juli tot eind augustus: de eerste 4 kraamsuites
• Van 1 september tot medio oktober: de overige 4 kraamsuites

Meer bevalcapaciteit en minder volmeldingen

Hiermee hebben we straks de beschikking over 24 volwaardige verlossuites en dus veel meer bevalcapaciteit. Tevens hopen we hiermee het aantal volmeldingen terug te brengen.
De totaalcapaciteit van St. Antonius Geboortezorg in Utrecht komt na de verbouwing dan op 24 verlossuites, 2-4 kraamsuites en 4-6 neosuites.

Investering in medewerkers

Naast deze verbouwing investeert St. Antonius Geboortezorg in de werving, het behoud en de ontwikkeling van medewerkers om zo het aantal bevallingen dat we kunnen opvangen snel, doch verantwoord, door te laten groeien; passend bij de verwachtte groei in de regio voor de komende jaren zoals afgestemd met de regionale partners.

Terug naar boven