Nieuwsoverzicht

Vernieuwing ziekenhuisterrein Woerden stap dichterbij

luchtfoto Woerden
Ziekenhuisterrein Woerden

De vernieuwing van het ziekenhuisterrein in Woerden is vandaag een stap dichterbij gekomen. Gemeente Woerden en het St. Antonius Ziekenhuis tekenden een overeenkomst dat het startsein is voor een onderzoek naar de haalbaarheid van nieuwbouwplannen. Het gaat daarbij om een nieuw medisch/gezondheidscentrum, een woon-zorgcentrum en woningen voor verschillende doelgroepen. Namens gemeente Woerden plaatste wethouder Arjan Noorthoek zijn handtekening onder de intentieovereenkomst. Namens het ziekenhuis tekende de voorzitter Raad van Bestuur, Luc Demoulin.

Zie voor veel gestelde vragen & antwoorden onderaan dit bericht

“De manier waarop we zorg geven verandert snel”, legt Luc Demoulin uit. “Mensen hoeven minder vaak naar het ziekenhuis, omdat steeds meer patiënten zorg dichterbij of thuis kunnen krijgen, ondersteund door thuismonitoring. En omdat ziekenhuiszorg niet altijd de best passende zorg is, werken we ook steeds meer samen met andere zorgverleners. Ook willen we de impact op het milieu verminderen. Een toekomstbestendig gebouw met een meer flexibele inrichting en gebruik van duurzame materialen sluit goed aan bij deze ontwikkelingen.”

Wonen

Bij de vernieuwing van het ziekenhuisterrein is naast een medisch/gezondheidscentrum ook ruimte voor woningen. Bijvoorbeeld voor ouderen, met de mogelijkheid voor extra zorg en voorzieningen om veilig en prettig langer zelfstandig thuis te kunnen wonen. Ook kunnen er woningen komen voor bijvoorbeeld gezinnen, starters en jongeren.
“Voor de gemeente Woerden biedt het ziekenhuisterrein kansen om de wijk Nieuw-Middelland verder te ontwikkelen naar een prettige plek waar zorg, welzijn en wonen samenkomen”, aldus wethouder Arjan Noorthoek.

Zorg samen organiseren

Het nieuwe medisch/gezondheidscentrum moet straks ook ruimte bieden voor andere vormen van zorg. Het idee is dat de belangrijkste zorgpartijen hun diensten vanuit het nieuwe centrum aanbieden. Dat biedt mogelijkheden om zorg en ondersteuning, ook vanuit het sociale domein, beter op elkaar af te stemmen. Voor passende en toekomstbestendige zorg voor alle inwoners van regio Woerden werkt het St. Antonius daarom samen met de gemeente en andere zorgaanbieders, zoals huisartsen (Hagro Woerden), VVT-organisaties Fundis, Careyn en RegiozorgNu en GGZ-organisatie Altrecht.

Volgende stappen

De gemeente en het St. Antonius Ziekenhuis werken nu eerst samen de uitgangspunten voor het ziekenhuisterrein verder uit. Het gaat dan om het programma voor zorg, welzijn en wonen, maar ook om de ruimtelijke ontwikkeling van het terrein. Het is onder andere aan de gemeenteraad om deze uitgangspunten vast te stellen.

Daarna volgt een ontwerp voor het nieuwe medisch/gezondheidscentrum dat naast het huidige pand gebouwd gaat worden. Zo kan de zorg in het huidige gebouw gewoon doorgaan tot het nieuwe klaar is en hebben patiënten en medewerkers het minst last van de werkzaamheden. Het streven is om het nieuwe centrum eind 2027 in gebruik te nemen.

Op de hoogte blijven?

Het St. Antonius Ziekenhuis en gemeente Woerden organiseren later dit jaar sessies over de plannen. Dan kunnen inwoners uit de regio Woerden meer toelichting krijgen en hun vragen stellen. Meer informatie hierover volgt.

Meer informatie is te vinden op de website van het St. Antonius Ziekenhuis
Informatie over alle ontwikkelingen in Nieuw-Middelland Woerden is te vinden op deze website van de gemeente Woerden.

Vragen & antwoorden

Waar gaat het onderzoek van de gemeente en het St. Antonius over? 

Samen met de gemeente onderzoeken we wat er gebouwd kan worden op het huidige ziekenhuisterrein. We willen hier een nieuw medisch/gezondheidscentrum bouwen. Daarnaast is er ook ruimte voor woningen voor ouderen, met de mogelijkheid van extra zorg. Ook kunnen er woningen komen voor bijvoorbeeld gezinnen, starters en jongeren.

Gaat de St. Antonius-locatie Woerden weg?

Als de plannen doorgaan, komt er een nieuw medisch/gezondheidscentrum. Daar kunnen inwoners nog steeds terecht voor onderzoek (diagnose) en poli-consulten en bij onder meer een apotheek en een opticien. Ook kijken we of er bijvoorbeeld een loket voor verpleeg- en thuiszorg kan komen. Het is de bedoeling dat er een breed aanbod komt van zorg, welzijn en sociale diensten. Pas als de nieuwbouw klaar is, wordt het huidige gebouw afgebroken.

Waarom is het oude gebouw niet goed genoeg meer?

Het huidige gebouw is verouderd en niet duurzaam. Ook verandert de zorg, waardoor een andere inrichting van het gebouw nodig is. Renovatie is duurder dan nieuwbouw. In de komende jaren zullen ziekenhuizen en andere zorgaanbieders in Nederland de zorg steeds meer deels digitaal aanbieden. Zorg wordt steeds meer gegeven dichtbij/thuis bij de patiënt, waardoor minder bezoek aan het ziekenhuis nodig is. Ook werkt het St. Antonius Ziekenhuis steeds intensiever samen met onder meer huisartsen, ouderen- en thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg en gemeenten. Het Antonius Ziekenhuis wil daarom een nieuw medisch/gezondheidscentrum opzetten dat aan deze vereisten voldoet.

Dit gaat toch heel veel geld kosten, is dit geen verspilling van geld voor de zorg?

Investeren in de zorg is juist nodig om ook in de toekomst de zorg betaalbaar te houden, voor iedereen toegankelijk en van goede kwaliteit. Daarvoor is een gebouw nodig dat klaar is voor zorg in de toekomst in regio Woerden. Bij alle investeringen bekijken we dit verantwoord kunnen doen. Nieuwbouw zal minder kosten dan renovatie en biedt meer mogelijkheden voor een moderne, passende huisvesting voor de patiënten en zorgverleners. Deels kunnen we dit betalen uit de bouw van woningen.

Komt er nog spoedzorg of een huisartsenpost terug?

De bestaande spoed/acute zorg blijft: inwoners uit de regio kunnen naar het St. Antonius in Utrecht voor spoedzorg (SEH) en de huisartsenpost (HAP). Dit is georganiseerd volgens de landelijke richtlijnen.
Dat betekent dat de SEH en de HAP niet terugkomen in Woerden. Samen met onder meer huisartsen, thuiszorgorganisaties, Regiozorg.NU en andere zorgaanbieders bekijken we hoe we in de avond-, nacht- en weekenduren ook meer online zorg kunnen inzetten en bijvoorbeeld mobiele teams, waar nodig en mogelijk. Daarmee kunnen we een deel van de acute vragen in de avonden/nachten/weekenden opvangen, zodat mensen minder snel naar een HAP of SEH hoeven.

Waarom komt er niet weer een echt ziekenhuis met opnames?

Landelijk zien we dat de zorg juist gebundeld wordt, om het daarmee toegankelijk, kwalitatief goed en betaalbaar te houden. Dat betekent dat patiënten de zorg in principe thuis krijgen als dat kan, ondersteund door thuismonitoring en bijvoorbeeld videoconsulten. In het medisch/gezondheidscentrum kunnen zij dan terecht voor zorg zoals diagnose en poli-bezoek dat niet vanuit huis kan. En in het St. Antonius ziekenhuis locatie Utrecht of Nieuwegein voor zorg zoals operaties met daarna een opname (in 2035 zal dit Utrecht zijn).

Waarom werkt de gemeente hieraan mee?

De gemeente ziet dat we willen investeren in de zorg voor de lange termijn in Woerden. Dit deel van Nieuw-Middelland kan een prettige plek worden waar zorg, welzijn en wonen samenkomen. Daarnaast is er een grote behoefte aan woningen, vooral voor senioren en voor starters. Ook daar is in dit plan ruimte voor.

Hoeveel woningen komen er en voor wie?

Een deel van de woningen is bedoeld voor ouderen, waarbij er de mogelijkheid is van extra zorg. Zo kunnen zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. Daarnaast is er plek voor bijvoorbeeld starters en/of gezinnen. Hoeveel woningen er komen weten we nog niet, dat hangt ook af van de uitkomsten van het onderzoek.

Staan de plannen al vast?

Nee, de plannen zijn nog in een beginstadium. Er is nog veel onderzoek nodig. Daarna is pas duidelijk of de plannen doorgaan.

Wanneer gaat de bouw beginnen?

Dit hangt af van de uitkomsten van het onderzoek. We streven ernaar om het nieuwe centrum eind 2027 in gebruik te nemen.

Hoe moet het met de zorg tijdens de bouw?

De planning is om naast het huidige gebouw te bouwen, zodat patiënten tot de oplevering terecht kunnen in het huidige gebouw.

Hoe worden inwoners en patiënten betrokken bij de plannen?

Nog voor de zomer (juni) komen er sessies voor inwoners en patiënten. Later, bij de verdere inrichting van de zorg, volgt waar nodig een toetsing met patiënten.

Terug naar boven