Nieuwsoverzicht

Verpleegkundigen praten met bestuurders en artsen mee over beleid ziekenhuis

Luc Demoulin, Annette van Duijn en Wouter te Riele
Bestuursvoorzitter Luc Demoulin, voorzitter van de Verpleegkundige Adviesraad (VAR) Annette van Duijn en voorzitter van de medische staf Wouter te Riele (vlnr.).

Verpleegkundigen praten voortaan met artsen en bestuurders mee over het beleid van het ziekenhuis. Het St. Antonius loopt hiermee voorop in Nederland.

 ,,Als je iets wil bereiken, moet je daarvoor gaan staan.” Annette van Duijn (37), voorzitter van de Verpleegkundige Adviesraad (VAR) zegt het met overtuiging. Vanaf deze maand heeft ze een nieuw podium: de wekelijkse bestuurstafel, van oudsher de vergadering van het bestuur van de Vereniging Medische Staf en de Raad van Bestuur over het beleid van het ziekenhuis.

Met Van Duijn schuiven de verpleegkundigen aan. En terecht, meent ze: ,,Zij vormen met 1800 medewerkers de grootste beroepsgroep van ons ziekenhuis.”

Toegenomen belang

Meepraten over de ontwikkelingen van het ziekenhuis, op gelijke voet met de artsen en bestuurders is een trend die langzamerhand in meer ziekenhuizen in Nederland gaande is. Het St. Antonius Ziekenhuis sluit zich daarbij aan. Het geeft de verpleegkundige beroepsgroep de positie die past bij haar toegenomen belang.

,,We zijn allang niet meer de verlengde arm van de arts. We zijn ook geen verpleegsters meer, maar verpleegkundigen”, zegt Van Duijn met de klemtoon op de laatste lettergrepen. ,,Het is echt een kunde. Er zijn steeds meer specialismen. Je kunt mij ook niet zomaar op cardiologie neerzetten bijvoorbeeld. De complexiteit neemt toe en de vereiste vaardigheden worden steeds specifieker. Daarmee groeit ook de vraag naar meedenken over beleid.”

Professionaliseren

Dat is volgens Van Duijn de achtergrond van de vraag zitting te nemen in de Domita. De ontwikkeling naar verder professionaliseren van het vak is al zo’n jaar of tien geleden ingezet. ,,Ik denk dat Covid dit verhaal wel versneld heeft, het heeft het belang van ons vak nog eens heel duidelijk gemaakt, hoe essentieel verpleegkundigen zijn.”

Deelnemen aan dit overleg is nooit een doel op zichzelf en al helemaal niet voor Van Duijn persoonlijk geweest. ,,Ik wil alleen dat er niet over ons, maar met ons gesproken wordt. We willen inspraak, van bed to board,” zegt ze lachend.

Van Duijn wil haar nieuwe positie gebruiken om het belang van de verpleegkundige beroepsgroep herkenbaar te maken in onder meer het nieuwe Meerjarenbeleidsplan (MJBP) met aandacht voor loopbaanontwikkeling en zeggenschap voor de verpleegkundigen. Ik wil laten zien dat besluiten niet alleen top-down, genomen worden, maar dat we meebeslissen, zodat mensen zich gezien en gehoord voelen.”

Volwaardig gesprekspartner

Bestuursvoorzitter Luc Demoulin is blij met de uitbreiding van het overleg. ,,Ik verwacht dat Van Duijn een heel nuttige bijdrage kan gaan leveren aan de discussies aan tafel. Het verpleegkundige perspectief wordt steeds belangrijker in ons ziekenhuis en miste af en toe echt nog tijdens dit overleg. Voor ons als Raad van Bestuur is het dan ook niet meer dan logisch dat de VAR als volwaardige gesprekspartner mee gaat draaien.”

Ook voorzitter van de medische staf Wouter te Riele kijkt uit naar de samenwerking: ,,Het is voor het bestuur van de medische staf belangrijk om het perspectief op alle ontwikkelingen binnen ons ziekenhuis structureel samen te brengen met het verpleegkundig perspectief, aangezien wij partners zijn in de zorg die wij leveren. Dit gaat nu gelukkig ingevuld worden.”

Terug naar boven