Nieuwsoverzicht

Verpleging begint half uurtje eerder: patiënten kunnen wat langer uitslapen

Vervroegde dienstwissel initiatief van verpleegkundigen

Verplegers diensttijden

De patiënten kunnen een beetje langer uitslapen, de verpleegkundigen hoeven minder te haasten tijdens hun ochtendwerkzaamheden. Dat is de winst van een half uur dienstverschuiving op verpleegafdeling traumageriatrie van het St. Antonius Ziekenhuis. De dagdienst lost de nachtdienst niet om 7.30 uur af maar om 7.00 uur. Na een pilot steunen zowel de Raad van Bestuur als de ondernemingsraad de nieuwe werkwijze.

De wisseling van de dienst om 7.00 uur is misschien niet uniek, maar wel bijzonder. Ze wijkt af van wat gangbaar bij veel van de verpleegafdelingen in het St. Antonius en ook elders. Het is een ritme dat misschien historisch zo is gegroeid, maar volgens teamhoofd Matthias van Leeuwen niet meer vanzelfsprekend past in de visie op en de werkwijze van tegenwoordig.

Aanpoten

Hij schetst het beeld van de oude situatie waarin de nachtploeg aan het einde van de dienst soms flink moest aanpoten om patiënten die vroeg wakker waren te verzorgen en de routinecontroles bij de andere patiënten af te ronden voor de wisseling van de dienst om 7.30 uur. Daarna moest de dagploeg haasten om de patiënten voor te bereiden op artsenvisite en bijvoorbeeld bezoek van een fysiotherapeut. Door een half uur eerder te beginnen ontstaat meer rust op de afdeling wat zowel patiënten als medewerkers ten goede komt.

Verpleegkundige Jelle van Schaik: ,,Afdeling 4C is een geriatrische afdeling met veel cognitief uitgedaagde patiënten. Met de nieuwe tijden ervaren zij minder drukte in de ochtend omdat meer spreiding is ontstaan van alle activiteiten zoals wassen/aankleden, ontbijt, artsenvisite, oefeningen met de fysio en het bezoekuur.

Klok

Voor de verpleegkundigen is het werken in de ochtend met de oude diensttijden een race tegen de klok, binnen een korte tijd moest veel werken worden verzet. Daardoor hadden ze hun patiënt niet altijd goed in beeld voor de start van de artsenvisite. Met de nieuwe diensttijden is voor de verpleegkundigen meer rust in de ochtend gekomen en hebben ze hun patiënt goed in beeld voor de start van de artsenvisite of vragen van andere disciplines.

Voor de verpleegkundigen brengen de nieuwe werktijden ook andere voordelen met zich mee, zoals buiten de spitsuren reizen, minder drukte op de parkeerplaats en in het ziekenhuis bij de kledingautomaat. Dit leidt tot meer werkplezier en dat is goed voor behoud van personeel.”

Bottom-up

Monique Valentijn, lid Raad van Bestuur roemt vooral de manier waarop de dienstverschuiving in gang is gezet. ,,Het is een idee van de werkvloer zelf, ‘bottom-up’, ingegeven door de praktijk; dat is de bedoeling van besluiten. Wij geloven in het probleemoplossend vermogen van professionals en hun leidinggevenden. Wat mooi is, is dat ze enquêtes gehouden hebben, voor en na, waar ook andere verbetersuggesties uit voorkomen zijn die ik gestimuleerd heb op te volgen.” Een soepeler workflow die de patiëntenzorg ten goede komt is de belangrijkste winst, aldus Valentijn.

Terug naar boven