Nieuwsoverzicht

VRE: situatie onder controle en maatregelen opgeheven

Deze zomer werd er bij een aantal patiënten op de afdelingen IC en Cardiologie in Nieuwegein de VRE-bacterie aangetroffen. Inmiddels is de situatie onder controle. Er zijn geen nieuwe besmettingen meer gevonden en de maatregelen zijn opgeheven. 

Bericht van 11 juli

Onlangs werd er bij een aantal patiënten op de afdelingen IC en Cardiologie in Nieuwegein de VRE-bacterie aangetroffen. De voorzorgsmaatregelen die we hebben genomen om verdere verspreiding te voorkomen, lijken te hebben geholpen. De besmetting lijkt vooralsnog onder controle. 

Een van de maatregelen die we hebben genomen is een contactonderzoek onder patiënten die mogelijk risico hebben gelopen op besmetting. Dit contactonderzoek loopt nog, maar vooralsnog zijn er de laatste dagen geen nieuwe bevindingen ontdekt. 

We blijven de situatie in de gaten houden en op de desbetreffende afdelingen gelden nog altijd aanvullende (hygiëne)maatregelen. 

Bericht van 22 juni

Naar aanleiding van een reguliere afdelingsscreening, is op onze locatie in Nieuwegein de VRE-bacterie aangetroffen bij een aantal patiënten.

Op de betreffende afdelingen (IC en cardiologie) treffen we de nodige voorzorgsmaatregelen zodat de VRE-bacterie zich niet verder verspreidt. Een van deze maatregelen is het uitvoeren van een contactonderzoek onder patiënten die risico hebben gelopen op besmetting. 
Patiënten en overige bezoekers kunnen het ziekenhuis gewoon blijven bezoeken, zowel voor een polikliniekbezoek als voor een opname. Daar waar nodig, wordt men gewezen op de extra hygiënemaatregelen.

Wat is de VRE-bacterie?

De afkorting VRE staat voor Vancomycine Resistente Enterokok. Een enterokok is een bacterie die van nature bij mensen in de darm voorkomt. De VRE-bacterie is ongevoelig voor de meeste gangbare antibiotica, maar wel gevoelig voor zogenoemde reserve antibiotica. Gezonde mensen die een dergelijke bacterie bij zich dragen, ondervinden hier geen last van en worden er ook niet ziek van. Alleen bij verzwakte mensen kan de VRE soms infecties veroorzaken. De VRE-bacterie verdwijnt meestal vanzelf weer.

Informeren patiënten

Patiënten die momenteel op de betreffende afdeling verblijven, zijn geïnformeerd. Patiënten die in de afgelopen periode opgenomen zijn geweest op deze afdeling en dus mogelijk de VRE-bacterie bij zich dragen, zijn in kaart gebracht en ontvangen binnenkort een brief om hen hierover te informeren. Bij een bezoek aan de polikliniek worden deze patiënten ook geïnformeerd en bij eventuele heropname zullen zij in contactisolatie verpleegd worden.

Isolatie en schoonmaak

De opgenomen patiënten die (mogelijk) drager zijn van de VRE-bacterie, worden volgens protocol in isolatie verpleegd. Daarbij gelden extra maatregelen op het gebied van hygiëne. Ook patiënten en bezoekers vragen wij actief mee te helpen aan een schone en veilige zorgomgeving door hun handen voor en na hun bezoek te desinfecteren met handalcohol.

Meer weten?

In onze veelgestelde vragen en antwoorden leest u alles wat u weten wilt over de VRE-bacterie. U kunt ook terecht op de website van RIVM voor meer informatie.

Terug naar boven