Nieuwsoverzicht

Waardevolle navelstreng behouden met behulp van Concord Birth Trolley

St. Antonius Ziekenhuis loopt voorop met opvangplateau pasgeborenen

De Concord opvangtafel
Een zojuist geboren kindje wordt verzorgd op het geboorteplateau, in de directe nabijheid van de moeder.

Het St. Antonius Ziekenhuis wacht bij te vroeg, te klein geboren baby’s of baby’s met een moeilijke start voortaan langer met het doorknippen van de navelstreng dan voorheen. De Concord Birth Trolley maakt het in het St. Antonius Ziekenhuis sinds kort mogelijk de streng langer intact te laten. De navelstreng is voor baby’s in de eerste minuten na de geboorte van grote waarde, vooral bij deze groep kinderen.

St. Antonius Geboortezorg beschikt nu zowel in de operatiekamer als op de verloskamers over de speciale opvangtafels waar extra kwetsbare pasgeborenen direct naast het bevalbed alle zorg kunnen krijgen. Voorheen werd een pasgeborene, die extra zorg nodig had, op een opvangtafel wat verder weg van de moeder geholpen en moest de navelstreng daarom direct na de geboorte worden doorgeknipt.

Extra bloed

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat het niet direct doorknippen van de navelstreng meerdere voordelen heeft voor de pasgeboren baby. Het belangrijkste is dat de moeder het kindje via de navelstreng blijft voorzien van zuurstofrijk bloed, als de eigen ademhaling en bloedsomloop nog op gang moet komen. Dit zorgt ervoor dat de hartslag en bloeddruk van de pasgeborene stabieler blijft. Bovendien krijgt de pasgeborene dan nog extra bloed vanuit de placenta met daarin extra ijzer en stamcellen. Bij vroeggeboren baby’s is aangetoond dat zij in dat geval minder vaak een bloedtransfusie nodig hebben en treden er minder complicaties op zoals hersenbloedingen. Ook is sprake van een betere neurologische ontwikkeling op lange termijn. Voor de moeder betekent het dat haar kindje niet direct bij haar wordt weggenomen maar dat de opvang direct naast haar plaatsvindt, met de navelstreng nog intact.

Waardering navelstreng

Mirjam Kleinhout, kinderarts-neonatoloog en samen met gynaecoloog Jeske Kooijman initiatiefnemer, zegt over de eerste ervaringen met de Concord: ,,Het is heel mooi een kind op deze manier te ondersteunen bij de geboorte. We staan met het hele team om moeder heen, ouders kunnen zelfs helpen met stimuleren. Het kind maakt veel rustiger de overgang van binnen naar buiten de buik, dichtbij de ouders. Dit past bij onze visie, een betere start voor elk kind met innovatieve methoden. We zijn de navelstreng opnieuw meer gaan waarderen."
,,Bovendien is het mooi om in een medische setting fysiologische principes te kunnen toepassen,” voegt Kooijman hieraan toe.

Ouders

De ouders van een recent te vroeg geboren baby zijn enthousiast over de Concord: ,,Wij hadden ons voorbereid op een situatie waarin ze onze zoon na de geboorte meteen mee zouden nemen, maar door deze tafel gebeurde dat niet! Hij werd gestimuleerd en geholpen te gaan ademen aan de navelstreng vlak bij ons. En toen het goed ging, mocht hij vanaf de tafel direct bij ons liggen. We konden hierdoor alles zoveel dichterbij meemaken, en voelden ons zo verbonden.”

Family Centered Care

De inzet van de Concord past in het principe van Family Centered Care dat St. Antonius Geboortezorg hanteert. Een van de kenmerken van Family Centered Care is dat moeder en kind na de bevalling niet worden gescheiden (ook als één van de twee extra zorg nodig heeft). Moeder en kind verblijven samen met de partner in een suite van geboorte tot ontslag naar huis, ook als de baby te vroeg geboren is of extra medische hulp nodig heeft. De zorgverleners komen de ouders op de kamer helpen, i.p.v. dat de ouders op de couveuseafdeling hun kind bezoeken. De couveuseafdeling is verleden tijd.

Eerste ziekenhuis

St. Antonius Geboortezorg maakt bij de nieuwe procedure hiervoor gebruik van de Concord Birth Trolley van Concord Neonatal, ruim 3,5 jaar geleden ontwikkeld in het LUMC en gebaseerd op het werk van kinderarts-neonatoloog prof. Arjan te Pas en zijn team. Het St. Antonous Ziekenhuis is daarmee het eerste algemene ziekenhuis met deze voorziening in Europa en beschikt over maar liefst drie exemplaren. De trolley bestaat uit een verwarmd plateau op een verrijdbare trolley die direct naast het verlosbed en eventueel de operatietafel te rijden is met daarop alle benodigde apparatuur die nodig is om pasgeborenen te ondersteunen indien nodig.

Ouder-kindbinding

,,Uit onderzoek zijn de voordelen van de Concord voor het kindje al wel aangetoond. Mijn ervaring is dat het ook veel voordelen heeft voor de ouder-kindbinding. Ouders zijn aanwezig en worden betrokken bij de opvang van hun kind en dat is een mooie stap op weg naar Family Centered Integrated Care,’’ aldus Laura van der Neut, verpleegkundig specialist neonatologie.

Terug naar boven