Nieuwsoverzicht

Waarom het druk is in het ziekenhuis

ambulance-nieuwegein-210510-7426

De druk op de zorg is groot. Dat merken we ook in het St. Antonius Ziekenhuis. En als patiënt merkt u dat misschien ook. Daarom vinden we het belangrijk uit te leggen waarom het zo druk is. Én hoe u ons kunt helpen. 

Veel spoedzorg

We zien al een aantal weken heel veel patiënten op de Spoedeisende Hulp. Velen van hen hebben bovendien een complexe zorgvraag, waarvoor ze ook opgenomen moeten worden in het ziekenhuis. Het is lastig aan te geven hoe het komt dat er nu zoveel mensen zijn die acute zorg nodig hebben. Een deel komt misschien door de coronaperiode, waarin mensen zelf niet naar het ziekenhuis durfden en sommige zorg werd uitgesteld. Een deel is misschien te verklaren door een groeiend aantal oudere mensen dat zelfstandig woont. Een oudere patiënt heeft vaak verschillende aandoeningen. Als die oudere patiënt valt is de behandeling moeilijker en kost meer tijd.

Daarnaast verlenen we als St. Antonius veel zogenoemde hoogcomplexe spoedzorg. Dat heeft te maken met de grote kennis die we hebben in ons Hart-, Long- en Kankercentrum. Hiervoor worden patiënten vanuit heel Nederland naar ons ziekenhuis doorverwezen.

Relatief veel coronapatiënten

Hoewel er in vergelijking met de coronagolven veel minder Covid-patiënten in ons ziekenhuis zijn opgenomen, zijn het er toch nog best veel. En de kans bestaat dat dat er nog meer worden. Op dit moment, 20 oktober 2021, liggen er 14 patiënten met Covid in ons ziekenhuis, van wie 2 op de IC. Het verschil met eerdere golven is dat de reguliere acute en urgente zorg toen niet doorging en nu wel doorgaat. Daardoor kunnen medewerkers die tijdens vorige coronagolven op andere afdelingen hielpen, nu niet meer bijspringen.

Onze medewerkers

We hebben onze medewerkers in de afgelopen maanden (en nog steeds) zo veel mogelijk de ruimte gegeven om rust te nemen, op vakantie te gaan en in elk geval weer 'normale' diensten te draaien. Desondanks is er nog veel verzuim, mede als gevolg de afgelopen intensieve periode. Ook hebben we dagelijks te maken met medewerkers die vanwege mogelijke coronaklachten kortstondig niet inzetbaar zijn.

Over het algemeen hebben we dus minder mensen beschikbaar om alle patiënten die zorg nodig hebben te helpen. Het personeelstekort speelde al vóór corona en zoals altijd gaan er ook mensen met pensioen of uit dienst. Bovendien zetten veel medewerkers zich in om, naast hun eigen zorgtaken, nieuw personeel op te leiden en te begeleiden. Ook daardoor hebben medewerkers het dus extra druk. 

Griepseizoen voor de deur

De prognoses van het RIVM voorspellen een najaar en winter met meer Covid-besmettingen. Daarnaast is de verwachting dat er een zwaar griepseizoen volgt. Afgelopen winter is de griep nagenoeg weggebleven door de coronamaatregelen. Hierdoor hebben mensen minder weerstand opgebouwd tegen de griep. Dit kan leiden tot een flinke toename aan grieppatiënten in de ziekenhuizen. Op dit moment valt dat bij ons nog mee, maar we bereiden ons wel voor op een toename van grieppatiënten. 

Inhaalzorg

Ondertussen wachten patiënten nog steeds op een behandeling die eerder vanwege corona moest worden uitgesteld. Maar vanwege de aanhoudende druk op ons ziekenhuis komen we helaas nauwelijks toe aan inhaalzorg en zijn wachtlijsten voor sommige ingrepen nog steeds lang. 

U kunt ons helpen

Om de druk op de zorg en ons ziekenhuis zo klein mogelijk te maken, kunt u ons helpen. Allereerst door de inmiddels bekende basismaatregelen na te leven: was regelmatig uw handen, werk thuis als het kan, ventileer zoveel mogelijk. Heeft u (milde) klachten? Laat u testen en blijf thuis. En bovenal: haal een vaccinatie tegen griep als u daarvoor uitgenodigd wordt én tegen corona. Vaccineren helpt echt! Op deze manier kunnen we het besmettingsrisico op corona en griep verkleinen én zorgen we er samen voor dat de druk op de zorg niet verder oploopt.

Ondertussen blijven wij ons tot het uiterste inzetten om zoveel mogelijk patiënten de beste zorg te geven.

Terug naar boven