Nieuwsoverzicht

Wat vindt de patiënt nu echt belangrijk?

Oratie internist-nefroloog Willem Jan Bos over uitkomsten van zorg

oratie_willem_jan_bos

Uiteindelijk moet waardegedreven zorg leiden tot een betere kwaliteit van zorg, die is georganiseerd rondom de patiënt. Daarbij draait het steeds om de vraag ‘wat vindt de patiënt nu echt belangrijk?’ Dat zei internist-nefroloog Willem Jan Bos op 15 maart 2019 tijdens zijn oratie als bijzonder hoogleraar Nefrologie: uitkomsten van zorg.

Wanneer we patiënten vragen waar ze last van hebben, en artsen na een consult dezelfde vraag stellen, liggen de antwoorden vaak ver uit elkaar. Met patiënt-gerapporteerde uitkomsten kunnen we systematisch in beeld brengen wat voor de patiënt in het dagelijks leven relevante klachten en uitkomsten zijn.”

Krachtig instrument

Bos benadert de waardegedreven zorg vanuit zijn vakgebied Nefrologie (nierziekten), maar ziet kansen om het breder toe te passen in de ziekenhuiszorg. “Het gaat erom dat we de juiste ingrediënten bij elkaar brengen: samen beslissen, het meten van uitkomsten, feedback geven op elkaars handelen en de resultaten wetenschappelijk evalueren. Samen vormen ze een krachtig instrument voor grote verbeteringen in uitkomsten en organisatie van zorg”, legt hij uit.

In het St. Antonius Ziekenhuis vergelijken we de uitkomsten van zorg samen met 6 andere ziekenhuizen in het samenwerkingsverband Santeon(externe link). “Op basis van verschillen in uitkomsten identificeren en verspreiden we goede praktijkvoorbeelden. Feedback op je eigen handelen kan een confronterend proces zijn, maar is heel leerzaam”, aldus Bos.

Organisatie van de zorg

In het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), (externe link)waar Bos ook werkt, gaat hij samen met een werkgroep aan de slag met de implementatie van waardegedreven zorg. Het startpunt is de organisatie van de zorg. “In die organisatie komen concepten als samen beslissen, het gebruik van patiënt-gerapporteerde uitkomsten, zorgpaden en thuismetingen samen. Kunnen we de organisatie voor de patiënt verbeteren en het zo regelen dat een patiënt verschillende specialisten op dezelfde dag ziet? Goede IT-ondersteuning zorgt daarbij voor continue feedback.”

Wetenschappelijke evaluatie

Bos pleit voor het meten en onderling vergelijken van uitkomsten, maar ook voor wetenschappelijke evaluatie van waardegedreven zorg zelf. “Was een verandering de moeite waard en heeft het uiteindelijk echt meerwaarde voor de patiënt?”

Prof. Dr. W.J.W. Bos hield zijn inaugurele rede ‘Uitkomsten van zorg’ op 15 maart 2019 naar aanleiding  van zijn benoeming tot bijzonder hoogleraar nierziekten.

Lees hier zijn volldige oratietekst.

Zorgresultaten in het St. Antonius

Lees hier meer over uitkomsten van zorg in het St. Antonius Ziekenhuis.

Terug naar boven