Nieuwsoverzicht

Week van het Donorgesprek: 'Vraag het gewoon'

donorgesprek

Ondanks de invoering van de donorwet in 2020 met het principe ‘wie zwijgt stemt toe’, zien artsen nog geregeld dat nabestaanden niet op de hoogte zijn van de wens van de patiënt van wie artsen het overlijden verwachten. De Transplantatiestichting en ook het St. Antonius Ziekenhuis roepen daarom op tot gesprek over donatie in de Week van het Donorgesprek onder het motto ‘vraag het gewoon’.

Het is volgens donatiecoördinator Erni Milani van het St. Antonius met de invoering van de donorwet zo dat de organen en weefsels in principe beschikbaar komen voor transplantatie als iemand overlijdt die geen bezwaar heeft gemaakt tegen donatie. "Artsen gaan in gesprek met nabestaanden over de registratie en de donatieprocedure. Bij de gesprekken die daar dan over gevoerd worden helpt het als nabestaanden van de potentiële donor weten hoe deze over donatie dacht.’’

Tekort

In Nederland is er een flink tekort aan donoren. Zo wachten bijvoorbeeld circa 1000 mensen op een niertransplantatie. Hun kwaliteit van leven is ernstig beperkt. Sommigen overlijden voor een donornier beschikbaar komt. 

Volgens de in 2020 ingevoerde donorwet wordt iedere Nederlander van 18 jaar en ouder geacht donor te zijn, tenzij hij of zij daar bezwaar tegen maakt. De nieuwe wet werd ingevoerd om duidelijkheid te krijgen over de wens van iemand die komt te overlijden of is overleden is. In totaal staan bijna 14 miljoen mensen in het register, waarvan ruim drie miljoen geen bezwaar te hebben tegen donatie, maar dat niet bevestigd hebben. Daarom is het belangrijk om er met je naasten erover te praten.

In Nederland waren er vorig jaar 285 orgaandonoren. Dat waren mensen zonder overlevingskansen na bijvoorbeeld een ernstig ongeluk bij wie de bloedsomloop nog korte tijd kunstmatig in stand gehouden werd om de donatie mogelijk te maken. In ons ziekenhuis was dat bij drie patiënten het geval. Dat leidde tot negen transplantaties, weet Milani. Die werden uiteindelijk in een academisch ziekenhuis uitgevoerd. Daarnaast waren er in 2022 nog 80 weefseldonoren in ons ziekenhuis. Zij stonden na hun overlijden onder meer oogweefsel, huid, bot, kraakbeen en peesweefsel en hartkleppen af.

Meer informatie

Meer informatie over donatie en transplantatie is te vinden bij de Nederlandse Transplantatiestichting en het Donorregister

Terug naar boven