Nieuwsoverzicht

Weghalen oorzaak herseninfarct bij veel patiënten tot 24 uur later nog zinvol

St. Antonius deelnemer in onderzoek

Herseninfarct opgeheven na dotterbehandeling (rechts)
Twee opnamen van een herseninfarct, links voor de dotterbehandeling met de obstructie bij de pijl. Rechts is zichtbaar dat de doorbloeding is hersteld.

Onderzoek in 18 Nederlandse ziekenhuizen, gecoördineerd vanuit Maastricht UMC+ en gesubsidieerd door de Hart- en de Hersenstichting, toont aan dat het mechanisch verwijderen van een stolsel bij een herseninfarct zelfs na 24 uur bij veel meer patiënten zinvol is dan tot nog toe gedacht. Het St. Antonius is één van de deelnemende ziekenhuizen.

Dankzij deze studie (MR CLEAN-LATE) komen nu meer patiënten in aanmerking voor deze behandeling. Het onderzoeksartikel verscheen 30 maart in het internationaal toonaangevende medisch- wetenschappelijke tijdschrift The Lancet.

Bij een herseninfarct of beroerte ontstaat schade aan de hersenen doordat er in een gedeelte geen bloedvoorziening meer is. Vaak is de oorzaak een stolsel dat een bloedvat afsluit. Hoe langer de afsluiting bestaat, des te groter de hersenschade. Het is dus altijd van belang zo snel mogelijk te handelen vanaf de eerste klachten. Met de MR CLEAN studie toonde de onderzoeksgroep al in 2015 aan dat het stolsel uit het bloedvat kan worden verwijderd middels een katheter die via de lies wordt opgevoerd tot vlak bij het stolsel in de hersenen (endovasculaire behandeling) en dat dit effectief was tot zes uur na ontstaan van de klachten.

MR CLEAN-LATE studie

De effectiviteit van deze behandeling neemt af naargelang meer tijd verstrijkt tussen het ontstaan van klachten en starten van de behandeling. Eerder onderzoek toonde aan dat de behandeling effectiever was bij patiënten waarbij het aangedane gebied langs alternatieve bloedvaten nog van enig bloed werd voorzien. Het doel van de MR CLEAN-LATE studie was daarom om te onderzoeken of de endovasculaire behandeling ook 6 tot 24 uur na het ontstaan van klachten nog effectief zou zijn voor patiënten geselecteerd op basis van de resterende doorbloeding.

Kwaliteit van leven

De MR CLEAN-LATE studie toont inderdaad een gunstig effect aan van de endovasculaire behandeling bij deze patiënten. Het positieve resultaat vertaalt zich vooral in beter functioneren en betere kwaliteit van leven. Patiënten in de behandelgroep hadden na drie maanden duidelijk minder beperkingen dan de groep die niet behandeld was. De hoofdonderzoekers neuroloog prof. dr. Robert van Oostenbrugge en interventieradioloog prof. dr. Wim van Zwam constateren dat door dit onderzoek meer patiënten in aanmerking komen voor behandeling van het herseninfarct waardoor er verbetering van kwaliteit van leven behaald kan worden voor een aanzienlijke groep mensen die een beroerte doorgemaakt hebben.

Terug naar boven