Nieuwsoverzicht

Wereldwijde erkenning voor centrum zeldzame longziekten (ILD) van St. Antonius Ziekenhuis

Jan Grutters
Prof. dr. Jan Grutters bij de biobank van het ILD Expertisecentrum waar weefsel van bijna 10.000 mensen ligt opgeslagen voor onderzoek.

Het St. Antonius Ziekenhuis en het ILD-expertisecentrum in het bijzonder zijn uitgeroepen tot Center Of Excellence door de WASOG, de wereldwijde organisatie voor onderzoek en behandeling van sarcoïdose en andere zeldzame longaandoeningen.

In Nederland lijden naar schatting 20.000 mensen aan zogeheten interstitiële longziekten, waarvan grofweg de helft aan sarcoïdose. De aandoening kenmerkt zich door ontstekingen en als gevolg daarvan opeenhopingen van witte bloedcellen, zogeheten granulomen, die de werking van longen en andere organen kunnen verstoren. Het St. Antonius neemt met ruim 3000 patiënten het leeuwendeel voor haar rekening en ondersteunt andere ziekenhuizen met advies. 

 Kortademigheid

Bij de meeste sarcoïdosepatiënten zijn de longen aangetast, wat kan leiden tot kortademigheid en vermoeidheid. Daarnaast kan de ziekte zich ook manifesteren in het hart, het centraal zenuwstelsel en organen zoals ogen, huid, lever, nieren, spieren en gewrichten. Door de veelheid aan organen die aangedaan kunnen zijn, kent sarcoïdose veel verschillende symptomen.

De WASOG kent circa veertig Centers of Excellence, verdeeld over alle bijna continenten. Prof. dr. Jan Grutters is verheugd met het bericht van WASOG-voorzitter Dan Culver dat het St. Antonius aan dit rijtje is toegevoegd. ,,Vele jaren bevlogen inzet en noeste arbeid van velen in ons ziekenhuis wordt hiermee internationaal erkend, hoe mooi en bijzonder", aldus de leider van het ILD-expertisecentrum in een eerste reactie.

Wereldwijde top

Het expertisecentrum voor Interstitiële Longziekten (ILD) van het St. Antonius behoort met de benoeming officieel tot de wereldwijde top op het gebied van onderzoek en behandeling rond zeldzame longziekten. Het ILD expertisecentrum had al de landelijke erkenning van het ministerie van VWS. Het is een zogeheten tertiair centrum dat niet alleen zelf patiënten behandelt, maar ook longartsen uit het hele land daarbij ondersteunt. Ook komen patiënten uit het buitenland naar Nieuwegein. Interstitiële longziekten is de aanduiding voor circa 150 verschillende zeldzame longaandoeningen.

Bestuursvoorzitter Luc Demoulin is blij met de internationale erkenning van het St. Antonius Ziekenhuis. ,,Longgeneeskunde behoort tot onze speerpunten. Daarmee willen we graag horen bij de besten van de wereld.”

Biobank

Het ILD expertisecentrum investeert veel in onderzoek. Zo beheert het onder meer een biobank waar inmiddels weefselmonsters van bijna 10.000 patiënten diepgevroren liggen opgeslagen. Onderzoekers hopen hieruit de sleutel tot ontstaan en behandeling van interstitiële longziekten zoals sarcoïdose te ontrafelen.

Terug naar boven