Nieuwsoverzicht

Zeven Santeon ziekenhuizen breiden samen thuismonitoring uit tot digitaal platform

Dienstverlening straks klok rond beschikbaar

Zeven verplegers elk met aan ander uniform van één van de zeven Santeon ziekenhuizen houden hun handen op elkaar

De zeven Santeon ziekenhuizen, waaronder het St. Antonius, werken aan een gezamenlijke digitale voordeur. Die moet het mogelijk maken patiënten met steeds meer verschillende aandoeningen ook in avond op afstand te begeleiden, ook in avond, nacht en weekend.

Ons ziekenhuis biedt nu al thuismonitoring om patiënten thuis te helpen. Deze mogelijkheid komt voort uit de Covidperiode waarin stabiele patiënten thuis werden gevolgd en behandeld. Dat is comfortabeler voor die patiënten en schept ruimte voor andere in het ziekenhuis. Inmiddels maken ook patiënten met tal van andere aandoeningen hier gebruik van.

Spoedeisende hulp

Samenwerking in Santeonverband maakt het mogelijk patiënten 24/7 op afstand te volgen en te begeleiden. Nu zijn zij in avond, nacht en weekend nog vaak aangewezen op de spoedeisende hulp als hun situatie onverwacht verslechtert. Ook maakt samenwerking in groter verband het mogelijk patiënten van meer, vaak kleinere, specialismen aan te laten sluiten. Bovendien worden meer digitale contactmogelijkheden tussen arts en patiënt toegevoegd.

Met thuismonitoring kan de toestand van patiënten thuis permanent gevolgd worden. Dat is adequater dan tijdens reguliere controles in het ziekenhuis. Het maakt tijdig ingrijpen mogelijk en voorkomt zo oplopende gezondheidsschade. Het vervallen van een deel van de reguliere controleconsulten scheelt patiënten veel tijd en reiskosten. Ook het ziekenhuis kan zo efficiënter werken. Uiteindelijk moet de nieuwe werkwijze er ook toe bijdragen dat de zorg betaalbaar en toegankelijk blijft, ondanks de toenemende vraag door vergrijzing en bevolkingsgroei.

Drie stappen

Christiaan van Swol, namens het St. Antonius Ziekenhuis lid van het programmateam Santeon Thuisbij voorziet drie stappen in de samenwerking. Daarvan is de eerste in ons ziekenhuis gezet met de inrichting van het servicecentrum thuismonitoring. De volgende stap is dat de Santeon ziekenhuizen dit allemaal op dezelfde manier organiseren zodat samenwerken en elkaar vervangen mogelijk wordt. Daarmee komt permanente monitoring en begeleiding van patiënten in zicht. Een volgende stap is het samen voegen van de teams die dit voor hun rekening nemen.

Bestuurders

Vorige week hebben alle bestuurders van de Santeon ziekenhuizen positief gereageerd op de ingeslagen weg om met elkaar de zorg te digitaliseren onder het motto thuis als het kan, in het ziekenhuis als het nodig is. 
Ziekenhuisbestuurders Ale Houtsma en Pieter de Bey vertellen erover in ICT&Health dat vandaag verschijnt.

Terug naar boven