Nieuwsoverzicht

Zorgbemiddeling voor ouderen op de SEH een succes

zorgbemiddeling_seh

Begin dit jaar is op onze Spoedeisende Hulp (SEH) een pilot zorgbemiddeling voor oudere patiënten gestart. De pilot is bedoeld om opname van patiënten vanaf de SEH zonder medische indicatie te voorkomen en zo snel mogelijk de juiste nazorg te regelen. De eerste resultaten van de proef zijn positief: zowel patiënten als medewerkers zijn tevreden.

Sinds februari zijn transferverpleegkundigen op de SEH verantwoordelijk voor de nazorg van de oudere patiënt. Ze brengen in kaart waar behoefte aan is, coördineren de nazorg en regelen waar nodig een tijdelijke verblijfplek buiten het ziekenhuis, zoals een verpleeghuis of zorgpension. “Patiënten waarderen de gesprekken met de transferverpleegkundigen omdat zij dan weten dat er over de zorg na ziekenhuisopname wordt nagedacht. Het geeft een gerust gevoel”, aldus Marieke van Gilsdonk, afdelingshoofd Zorgbemiddeling.

Verkorte ligduur

Inmiddels hebben onze transferverpleegkundigen met meer dan 140 oudere patiënten gesproken; het gesprek over zorgbemiddeling voeren zij al meteen tijdens hun bezoek aan de SEH. Het merendeel van de ouderen werd uiteindelijk toch opgenomen in het ziekenhuis, maar lagen vaak wel minder lang in het ziekenhuis. ‘’Juist door het gesprek over nazorg al in een vroeg stadium te voeren, kan de ligduur worden verkort”, legt Van Gilsdonk uit.

Bij ruim 20 oudere patiënten kon een opname in het ziekenhuis worden voorkomen; voor hen werd een tijdelijke plek gevonden bij een zorginstelling in de buurt. Voor nog eens 23 patiënten regelden de transferverpleegkundigen thuiszorg, waardoor opname in het ziekenhuis ook niet nodig was. Nog eens 20 patiënten kregen een uitgebreid gesprek met de transferverpleegkundige en gingen daarna zo nodig met een hulpmiddel naar huis.

Minder onnodige opnames

Van Gilsdonk is blij met deze cijfers. “Voorheen werd het gesprek over nazorg pas in een veel later stadium gevoerd en was niet altijd duidelijk waar oudere patiënten terecht konden na hun behandeling op de SEH. Dit leidde vaak tot onnodige en langere opnames in het ziekenhuis. Ouderen liggen gemiddeld 8 dagen in het ziekenhuis; door het thema nazorg meteen al bij het SEH-bezoek bespreekbaar te maken, kunnen die ligdagen vaak verkort worden. Van Gilsdonk: ‘’Het is fijn dat we op deze manier kunnen proberen te voorkomen dat ouderen ‘onnodig lang’ worden opgenomen.”

Terug naar boven