Nieuwsoverzicht

Zorgverzekeraars steunen Santeon Thuis

Zeven ziekenhuizen werken aan landelijk netwerk thuismonitoring

Santeon

Zorgverzekeraars Zilveren Kruis, CZ, Menzis, en VGZ ondersteunen het initiatief van het St. Antonius Ziekenhuis en de zes overige Santeon ziekenhuizen om samen de zorg te digitaliseren, zodat de patiënt naadloos zorg thuis en in het ziekenhuis kan ontvangen.  Als eerste stap starten de Santeon ziekenhuizen vanaf eind oktober met de gezamenlijke centrale thuismonitoring van coronapatiënten. Ook verzekerden van andere maatschappoijen kunnen hier gebruik van maken.

De Santeon ziekenhuizen werken al langer met elkaar aan een digitaal zorgplatform. Hier kunnen patiënten terecht voor hybride zorg: digitaal en in de thuissetting als het kan, fysiek in het ziekenhuis als het nodig is. Op het zorgplatform, dat samen met digitale partners BeterDichtbij, Luscii en Sananet wordt ontwikkeld, kunnen patiënten terecht voor digitale zorg, zoals thuismonitoring, eenvoudig en veilig contact en begeleiding. Daarbij kan het voorkomen dat patiënten van bijvoorbeeld het Martiniziekenhuis in Groningen gemonitord worden in ons ziekenhuis. Als ingrijpen nodig is, wordt de behandelend specialist van het eigen ziekenhuis ingeseind, legt klinisch fysicus Christiaan van Swol uit . 

Zorgakkoord

Het initiatief van de Santeon ziekenhuizen sluit aan op het recent gesloten Integraal Zorgakkoord (IZA). Hierin is de ambitie uitgesproken om de zorg voor iedereen toegankelijk, kwalitatief goed en betaalbaar te houden, onder meer door middel van opschaling van de digitale transformatie.

Het St. Antonius ziekenhuis was twee jaar geleden een van de eersten die het concept van thuismonitoring voor zijn eigen patiënten ontwikkelde. In eerste instantie was het bedoeld om coronapatiënten thuis verder te laten herstellen en zo bedden vrij te maken voor anderen.

Samenwerking op grote schaal

Samenwerking op zo’n grote schaal tussen ziekenhuizen op het gebied van digitalisering is uniek. Ale Houtsma, bestuursvoorzitter van CWZ in Nijmegen en voorzitter van de Santeon stuurgroep digitale zorg: "Met de toenemende zorgvraag en het tekort aan zorgprofessionals is een drastisch andere werkwijze nodig om de zorg in de toekomst betaalbaar en toegankelijk te houden. Door het bundelen van onze krachten en onze jarenlange ervaring met waardegedreven zorg profiteren patiënten van alle kennis en expertise die voorhanden is in de Santeon ziekenhuizen. Met de gezamenlijke inzet van digitale zorg kunnen we patiënten de juiste zorg, op de juiste plek, op het juiste moment én op de juiste manier bieden. Digitale zorg betekent ook meer persoonlijke zorg: we kunnen zorg op maat bieden aan elke patiënt en de patiënt heeft meer regie. Digitale zorg ontlast de zorgprofessional, geeft ruimte om meer tijd te besteden aan de patiënt en om die tijd te besteden aan patiënten die juist zorg in het ziekenhuis nodig hebben.”

De digitale diensten komen op termijn ook beschikbaar voor andere zorgaanbieders, zoals huisartsen, apotheken, thuiszorgorganisaties en andere ziekenhuizen.

Terug naar boven