Nieuwsoverzicht Obesitascentrum

Informatiebijeenkomst obesitas-eetstoornis

Met ervaringsdeskundige

Infobijeenkomst-obesitas

Een keer per jaar wordt voor patiënten in behandeling bij het Overeetstoornissen-programma en hun naasten een informatiebijeenkomst georganiseerd. Naast informatie over de therapie gaat een oud-deelnemer als ervaringsdeskundige in gesprek met de deelnemers over zijn ervaringen. De informatiebijeenkomst wordt georganiseerd door de afdeling Psychiatrie & Medische Psychologie.

Op 18 januari 2024 vond in het ziekenhuis in Utrecht weer een bijeenkomst plaats voor deelnemers van het Overeetstoornissen-behandelprogramma. Met 65 aanwezigen was er een goede opkomst.

Patiëntbetrokkenheid

Het multidisciplinaire team vertelde over de therapie voor mensen met ernstig overgewicht en eetproblemen. Deze groep heeft vaak bijkomende lichamelijke en mentale klachten of aandoeningen, zoals hypertensie, diabetes of depressie. Ook werden de vele factoren belicht die een rol kunnen spelen bij de ziekte obesitas, die duidelijk níet vraagt om een benadering als 'gewoon minder eten en meer bewegen'. Partners, familieleden en vrienden van de patiënten waren welkom om ervaringen en tips voor de omgeving uit te wisselen.

Om de patiëntbetrokkenheid te vergroten, was ook een ervaringsdeskundige (oud-deelnemer) uitgenodigd. Hij ging in gesprek over zijn ervaringen met het herstel van een (over)eetstoornis. In een persoonlijk verhaal vertelde hij over het ontstaan van zijn overgewicht, hoe eten voor hem een stressregulerende functie had gekregen in zijn leven en hoe hij eetbuien onder controle wist te krijgen. Er was veel waardering in de zaal voor zijn verhaal dat met nuchterheid, kwetsbaarheid en humor werd gebracht.

Meer informatie

Terug naar boven