Oogheelkunde

Optometrist

Een optometrist onderzoekt de gezondheid van ogen om eventuele oogafwijkingen en oogziektes op te sporen.

Naast het doen van aanvullende onderzoeken en vooronderzoeken voor de oogarts, hebben de optometristen van het St. Antonius Ziekenhuis ook een aantal zelfstandige spreekuren. Tijdens deze zelfstandige spreekuren is er altijd een oogarts beschikbaar voor overleg.

Het onderzoek bij de optometrist begint met een gesprek waarin de optometrist u vragen stelt. Vragen over uw medische voorgeschiedenis en uw oogklachten. Naar aanleiding van dit gesprek zullen de oogonderzoeken worden gedaan. Als het nodig is krijgt u druppels in uw oog om uw pupil voor het onderzoek groter te maken. De optometrist bespreekt de resultaten van het onderzoek met u en stelt eventueel een vervolgtraject voor.

Welke controles doet de optometrist onder andere?

  • Controle na staaroperatie
  • Controle na behandeling nastaar 
  • Herhalen oogmeting 
  • Oogmeting met pupil verwijdende druppels
  • Het controleren en vastleggen van de kromming van het hoornvlies
  • Oogdruk controle
  • Biometrie (= lensmeting)
  • Screenen bij familiaire afwijkingen 
  • Het aanmeten en controleren van contactlenzen
Terug naar boven