Behandelingen & onderzoeken Oogheelkunde

Torische kunstlens staar

Bij een staaroperatie waarbij sprake is van een cylinderafwijking, kan gekozen worden voor een torische kunstlens.

Het doel van een torische kunstlens is om de cylinderafwijking helemaal of grotendeels te corrigeren, zodat een bril voor veraf minder nodig is. Er is geen garantie dat u helemaal geen bril meer nodig heeft na de staaroperatie.

Meer over cylinderafwijking

Aan de voorkant van het oog bevinden zich het doorzichtige hoornvlies en de iris (het gekleurde gedeelte). Het hoornvlies en de ooglens vormen samen het heldere deel van het oog, waardoor licht op het netvlies schijnt.

Het netvlies ontvangt deze beelden en geeft deze via de oogzenuw door aan de hersenen. Hierdoor kunnen we zien. Om scherp te zien is het nodig dat lichtstralen uit de buitenwereld precies op het netvlies van het oog samenvallen.

Het netvlies zit aan de achterkant van de oogbal.

Bij een cylinderafwijking, is de bolling van het hoornvlies niet in alle richtingen gelijk. Het oog heeft dan niet de vorm van een perfect ronde basketbal, maar van een afgeplatte rugbybal. Hierdoor vallen de lichtstralen niet op één punt op het netvlies, maar op verschillende punten. Hierdoor is het zicht niet scherp.

In plaats van het licht wat op 1 punt valt van het op meerdere punten op het netvlies.

Ongeveer 40% van de mensen heeft een cylinderafwijking van het hoornvlies van 1 dioptrie. Ongeveer 20% heeft een dioptrie van 1,5 of groter. 

Bij een cylinderafwijking van het hoornvlies vanaf 1,5 dioptrie kan een staaroperatie dit corrigeren met een torische kunstlens.

Oogmeting

Voordat de operatie wordt uitgevoerd, wordt een oogmeting verricht om de cylindersterkte van de kunstlens vast te stellen. Dit heet een biometrie.

Er wordt een gedetailleerde meting van het hoornvlies gedaan. Zo bepalen we of het hoornvlies geschikt is voor een torische lens en kan een nauwkeurige berekening gedaan worden.  

Als u contactlenzen draagt, moet u deze een tijd voor de meting uit laten:

  • Zachte lenzen minstens 2 weken van tevoren uit laten.
  • Harde lenzen minstens 4 weken van tevoren uit laten.

Verschillende lenzen bij staaroperatie

Bij een staaroperatie wordt de eigen troebele ooglens vervangen door een heldere kunstlens. Er zijn verschillende soorten kunstlenzen op de markt: 

Standaard lens (sferisch)

De meest gebruikte variant is de standaard kunstlens, waarmee u op één afstand (meestal veraf) scherp kunt zien. Een leesbril (en/of bril voor veraf) is dan nog wel nodig. 

Torische lens

Bij een cylinderafwijking is er bij een standaard kunstlens na de operatie altijd een bril voor veraf en leesbril nodig om de cylinderafwijking te corrigeren. Om minder afhankelijk te zijn van een bril kan er gekozen worden voor een torische kunstlens bij een staaroperatie. Deze lens corrigeert de cylinderafwijking, zodat er op afstand een scherper beeld is zonder bril. Een leesbril blijft wel noodzakelijk. 

De staaroperatie met torische kunstlens wordt op ongeveer dezelfde manier uitgevoerd als de standaard staaroperatie. De kunstlens wordt dan met behulp van markeringen in de juiste richting in het oog geplaatst.

Controle

  • 1 week en 3 weken na de operatie wordt u op polikliniek gezien voor controle.
  • 1 week na de operatie wordt er tijdens de controle gekeken of de torische lens zich in de goede positie bevindt. Uw pupil wordt hiervoor wijd gedruppeld. U ziet daarna tijdelijk wazig door de druppels en autorijden wordt afgeraden.
  • 3 weken na de operatie wordt tijdens de controle het eindresultaat van de operatie bepaald: het zicht en de gezondheid van het oog wordt bekeken. Meestal hoeft de pupil niet wijd gedruppeld te worden.

Verwachtingen

Er kan een bril voor veraf en/of een leesbril nodig zijn om maximaal scherp te kunnen zien. De resultaten zijn mede afhankelijk van de hoogte van de cylinder.

Hoe hoger de cylinder hoe groter de kans op een restcylinder na de operatie. Omdat de kunstlensmetingen individuele variatie vertonen, kan het voorkomen dat het niet precies op de gewenste sterkte uitkomt. In dat geval is er toch een bril met een geringe sterkte nodig voor het zien in de verte.

Na het plaatsen van een torische kunstlens, kunnen nog wel zachte contactlenzen gedragen worden. Harde contactlenzen zijn niet meer mogelijk. 

Kosten

Een torische kunstlens is duurder dan een standaard kunstlens. Je moet bij de torische lens zelf het aanvullende deel bijbetalen naast het eigen risico. De extra kosten bedragen ongeveer 600 euro per oog. Een standaard lens wordt vergoed door de verzekering. Wel betaal je het eigen risico.

Er is sprake van een medische indicatie als de cylinderafwijking van het hoornvlies 4,5 dioptrie of hoger is. Indien dit het geval is, krijgt u dit van uw oogarts te horen en kan er een medische indicatie verstrekt worden. Dien deze indicatie bij uw verzekering in voor een vergoeding van deze meerkosten.

Expertise en ervaring

U kunt bij het specialisme Oogheelkunde van het St. Antonius Ziekenhuis terecht voor vrijwel alle onderzoeken en behandelingen van aandoeningen aan uw ogen. Onze oogartsen hebben zeer veel ervaring met staaroperaties.

2.350

Staaroperaties per jaar

U kunt snel terecht voor een staaroperatie

8,3

Gemiddeld cijfer patiëntwaarderingen

Meer informatie

Gerelateerde informatie

Aandoeningen

Behandelingen & onderzoeken

Code OOG 41-AD

Terug naar boven