Waar staat het St. Antonius Ziekenhuis voor?

Christelijke inspiratie

Zorgverlening: een combinatie van ‘ziel en zakelijkheid’ In de van oorsprong katholieke traditie van ons ziekenhuis heeft de inzet van religieuzen zoals de Zusters van Liefde uit Tilburg een belangrijke rol gespeeld. Onze wortels liggen daarmee in de ‘caritas’ of de liefdadigheid, hetgeen nu vaak ‘care’ genoemd wordt. De Zusters van Liefde, maar ook de Broeders van Joannes de Deo, evenals de religieuzen van het voormalig Ope Dei gaven met hun werk een praktische invulling aan betekenisvolle vertellingen uit de christelijke traditie. Zij lieten zich inspireren door Bijbelse verhalen, zoals dat van de ‘Barmhartige Samaritaan’. Dat verhaal laat zien dat het altijd om de mens gaat.

Ziel en zakelijkheid

Goede zorg is meer dan verrichtingen, afspraken en protocollen. Meer dan efficiency en doelmatigheid. Medewerkers zijn niet alleen professionals die invulling geven aan (topklinische) zorg; zij zijn vooral gedreven om concreet invulling te geven aan de zorg voor kwetsbare naasten. De bron van de motivatie om te zorgen voor je naasten is voor iedere medewerker verschillend. Voor de Zusters en Broeders uit het verleden was de bron hun geloof in God.

Tegenwoordig werken veel medewerkers ook vanuit een andere dan christelijke geloofstraditie of vanuit meer humanistische overwegingen in ons ziekenhuis. Waar onze inspiratie om te zorgen voor onze naasten ook vandaan komt, de hedendaagse zorgverlening is een combinatie van ‘ziel en zakelijkheid’. Het topklinische is niet los te zien van de ziel van de zorg waarbij het altijd om mensen gaat die zich veilig willen weten in een bedreigd bestaan. Het gaat binnen de zorg naast deskundigheid en samenwerking om aandacht, betrokkenheid, liefde en verantwoordelijkheid.

Voorbeelden van christelijke inspiratie bij het St. Antonius Ziekenhuis
Terug naar boven