Waar staat het St. Antonius Ziekenhuis voor?

Innovatiekracht

We staan bekend als een innovatief topklinisch ziekenhuis waarin artsen de nieuwste technieken toepassen, grensverleggend werken en continu bezig zijn om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Het is niet bij toeval dat in ons ziekenhuis één van de eerste Nederlandse openhartoperaties met een hart-longmachine (1959), de eerste bypassoperatie (1968), de eerste dotterprocedure (1980) en de eerste longtransplantatie (1989) zijn verricht. Het pionieren zit in ons bloed. In 1970 was ons ziekenhuis met 176 openhartoperaties (meer dan de helft van het landelijke totaal) veruit het grootste hartcentrum van Nederland. We zijn nog steeds één van de meest innovatieve Hartcentra in Nederland.

Continu verbeteren

In de laatste jaren besteden we veel meer aandacht aan het inzichtelijk maken van de kwaliteit van zorg op een wijze die begrijpelijk is voor patiënten en die een appèl doet op medisch specialisten en medewerkers om te komen tot verbeteringen in de zorg. Op dat gebied hebben we het initiatief genomen in Nederland.

Samen met het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven hebben we als eerste ziekenhuis in Nederland aan hartpatiënten inzicht gegeven in de resultaten van onze behandelingen (het project ‘Meetbaar Beter’), waarmee een belangrijke verbetercyclus op gang is gekomen. Daarnaast zijn we sinds enkele jaren hard bezig om continu te verbeteren met methoden als de Value Based Health Care en LEAN.

Opleiden

Innovatie is in ons ziekenhuis traditioneel gekoppeld aan opleiden en onderzoek. In de statuten van 1937 worden deze activiteiten al genoemd om goede geneeskundige behandeling en verpleegkundige zorg te bereiken. De opleidingen Heelkunde en Interne Geneeskunde (nodig om erkenningen voor veel andere opleidingen te verkrijgen) waren al voor WO II in ons huis aanwezig. Inmiddels leiden we op jaarbasis ongeveer 150 FTE AIOS (arts in opleiding tot specialist) op, waarmee we één van de grootste niet-academische medisch specialistische vervolgopleidingen hebben.

Ook kent ons ziekenhuis veel (deel)opleidingen voor verpleegkundigen. Deze opleidingen worden vormgegeven binnen de St. Antonius Academie, die daarmee een prominente plaats heeft binnen onze organisatie. Van alle algemene ziekenhuizen hebben we de hoogste wetenschappelijke output.

Onze bijzondere positie op het gebied van topreferente (zeer specialistische) zorg en innovatie is niet onopgemerkt gebleven. In 2014 kent het Ministerie van VWS aan een klein aantal ziekenhuizen, waaronder ons ziekenhuis, bij wijze van experiment extra budget toe voor onderzoek en innovatie; het zogenoemde Experiment Topzorg.

Wetenschappelijk onderzoek

Het St. Antonius Ziekenhuis heeft al geruime tijd veruit de meeste wetenschappelijke publicaties van alle niet-academische ziekenhuizen in Nederland. Het belang van deze publicaties in de wetenschappelijke wereld neemt daarbij toe. Steeds vaker worden de wetenschappelijke bevindingen van onze onderzoekers geciteerd door anderen. Dit blijkt uit gegevens van het Centrum voor Wetenschap en Technologie Studies (CWTS) in Leiden. De Stichting Topklinische Opleidingsziekenhuizen liet in 2015 door het CWTS een analyse maken van de wetenschappelijke output van alle 28 leden, waaronder het St. Antonius Ziekenhuis. Daaruit blijkt dat het St. Antonius Ziekenhuis in de periode 2004-2014 meer dan 1500 publicaties heeft verzorgd. De meeste publicaties komen van de specialismen Hart- en Vaatziekten, Longziekten, Heelkunde en Interne Geneeskunde/MDL. Maar ook andere specialismen leveren een belangrijke bijdrage.

Ziekenhuisbreed ondersteunen R&D-medewerkers de medisch specialisten bij het opzetten en uitvoeren van onderzoek. Daarnaast hebben diverse specialismen de beschikking over een eigen R&D-afdeling. Het St. Antonius draagt op een actieve wijze uit dat binnen ons ziekenhuis ruimte is voor klinisch wetenschappelijk onderzoek. En dat onderzoek van groot belang is voor het creëren van een innovatief klimaat binnen ons ziekenhuis. Ook verbetert het de kwaliteit van onze zorg en opleidingen. Zo draagt ook onderzoek bij aan onze visie en missie om te komen tot de best mogelijke zorg voor onze patiënten, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten.

Terug naar boven