Waar staat het St. Antonius Ziekenhuis voor?

Samenwerking

Samenwerking binnen het ziekenhuis

Kenmerkend voor ons ziekenhuis is de horizontale organisatie. Medewerkers en specialisten van verschillende disciplines spreken elkaar aan en tonen zich aanspreekbaar. Medewerkers en specialisten werken in teamverband. Deze informele cultuur werkt als smeerolie voor samenwerking en dat is van grote waarde voor de patiëntenzorg. De patiënt ziet zich omringd door één team van specialisten dat intensief samenwerkt en zich sterk maakt voor de kwaliteit van zijn leven. In de historie van ons ziekenhuis zien we de eerste voorbeelden van samenwerking tussen disciplines terug in de oprichting van het Longcentrum en het Hartteam, die beschouwd kunnen worden als de eerste multidisciplinaire vormen van overleg in ons land.

Samenwerking buiten het ziekenhuis en met patiënten 

Daarnaast zien we de cultuur van samenwerken terug in de vele samenwerkingsverbanden die we hebben met andere ziekenhuizen, huisartsen, verwijzers en patiënten. Goede zorg kunnen we alleen leveren als we al deze partijen en juist ook de patiënt betrekken in hoe we onze zorg vormgeven. Patiënten willen goede passende zorg, zich welkom, veilig en vertrouwd voelen, aandacht ervaren voor hen als mens, één behandelteam ervaren en partner zijn in de behandeling. Een patiënt wil zich gekend voelen, waardoor de behandeling en zorg behalve op de ziekte ook op de persoonlijke situatie gericht is.

Samenwerking vormt ook de basis voor een omgeving waarin we elkaar kunnen vertrouwen en willen aanspreken zonder door te schieten in een overmaat aan controle. Vanuit de samenwerkingsgedachte wordt er groot belang gehecht aan goede onderlinge verhoudingen tussen Raad van Bestuur, Medische Staf, Ondernemingsraad (opgericht in 1972), VAR (opgericht in 2000) en Cliëntenraad. Daarnaast betrekken we daar waar we kunnen patiënten bij grote en kleine (zorg) projecten. Hun stem is niet alleen in de spreekkamer belangrijk.

Samen zorgen voor kwaliteit van leven 

Samen zorgen voor kwaliteit van leven. Concluderend kunnen we stellen dat dat door de jaren heen een belangrijke inspiratiebron is geweest voor de artsen en verpleegkundigen die ons zijn voorgegaan. En daar draait het nu nog steeds om. Dat is wat we nastreven, onze missie. Dit betekent dat patiënten en hun naasten zich in ons ziekenhuis gehoord en geholpen voelen. Dat zij waardevolle zorg ervaren, geleverd door gedreven professionals. We leveren onze zorg met aandacht, liefde en respect.

Als één team werken wij vanuit de persoonlijke behoefte van de patiënt. En daarbij handelen wij op basis van recente en innovatieve bevindingen. Door zelf onderzoek te doen dragen ook wij hieraan bij. Wij maken kwaliteit van zorg meetbaar en wij bieden patiënten inzicht in de uitkomsten hiervan. Deze uitkomsten gebruiken we om onze zorg continu te verbeteren. Om dit te bereiken investeren wij in onderwijs, onderzoek en de ontwikkeling van onze medewerkers. Zo dragen wij bij aan goede gezondheidszorg. Kort samengevat komt dit terug in onze kernwaarden: samen, betrokken, innovatief en continu verbeteren. 

Terug naar boven