Cliëntenraad

Missie & visie van de Cliëntenraad

Missie

Vanuit patiëntperspectief een bijdrage leveren aan ‘samen zorgen voor kwaliteit van leven’.

Visie

Als Cliëntenraad adviseren en stimuleren wij bestuur, medewerkers en zorgverleners van het ziekenhuis en het Coöperatief Medisch Specialistisch Bedrijf St. Antonius (CMSB)  – gevraagd en ongevraagd – over de belangen van patiënten, hun naasten en inwoners van de regio. En ook over de samenwerking met zorgverleners en overige relevante partijen in de regio. Dit doen wij vanuit patiëntperspectief op alle dimensies van kwaliteit van zorg: patiëntgerichtheid, veiligheid, doelmatigheid, effectiviteit, gelijkwaardigheid & continuïteit van zorg.

Onze rol ontlenen we formeel aan de WMCZ (Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen), maar vooral informeel aan al die mensen voor wiens belangen wij staan. We worden gedreven door onze motivatie om de zorg te verbeteren. Wij willen bijdragen aan het verbeteren van de zorg voor de individuele patiënt en het collectief van patiënten. 

Het patiëntperspectief wordt meegenomen in beleid en behandelingen en staat centraal in de strategische en operationele plannen én in de realisatie hiervan. Door diverse vormen van patiëntparticipatie in te zetten. 

Terug naar boven