Cliëntenraad

Rol van de Cliëntenraad

Binnen het ziekenhuis is de cliëntenraad de enige die de gemeenschappelijke belangen behartigt van patiënten, hun naasten en de inwoners van de regio. 

Wij zijn proactief betrokken bij het ophalen van de zorgbehoeften en belangen van patiënten, potentiële patiënten en hun naasten. Door mee te denken bij onderzoek onder patiënten middels bijv. enquêtes in het St. Antonius Patiëntenpanel of gebruikerslabsessies. 

Wij zijn nieuwsgierig, kijken vooruit en benutten onze talenten om de organisatie van het ziekenhuis en het Coöperatief Medisch Specialistisch Bedrijf St. Antonius (CMSB) gevraagd en ongevraagd te adviseren en te bewegen met een onafhankelijke blik. Strategisch en operationeel wegen we het patiëntperspectief met andere belangen en kaders van het ziekenhuis en het CMSB. Zo zijn we een volwaardig en gewaardeerd partner. 

Wij willen optimaal functioneren in een snel veranderend zorglandschap door samen te werken met alle belanghebbenden van het ziekenhuis en het CMSB. Op een positieve manier en in verbondenheid.

Terug naar boven